WEB 129 Čeština pro ukrajinsky a rusky mluvící cizince – tvorba materiálů - webinář

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Akreditace
Bude doplněno

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem webináře je seznámit učitele češtiny jako cizího jazyka se specifiky přípravy materiálů a tvorby pracovní listů pro své ukrajinsky či rusky mluvící žáky s cílem maximálního zefektivnění vyučovací hodiny. Účastníci získají potřebné teoretické znalosti z oblasti slovanských jazyků, jejich podobnosti a odlišnosti a jak s nimi pracovat v rámci vyučování. Účastníci se seznámí s praktickými radami a možnostmi výběru a zpracování materiálů do výuky, k dispozici budou komentované ukázky materiálů. V praktické části webináře si účastníci vyzkouší tvorbu vlastních cvičení, která mohou později využít ve výuce. Webinář si klade za cíl poskytnout účastníkům oporu a pomoc při výuce češtiny jako cizího jazyka s důrazem na aktuální trendy při výuce češtiny pro žáky cizince.


Obsah akce

V současné době, kdy v českých školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem, zejména ukrajinsky a rusky mluvících, je pro efektivní výuku češtiny jako cizího jazyka výběr a příprava materiálů. V průběhu webináře se účastníci seznámí se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka pro slovansky mluvící cizince. Jaké jsou výhody a nevýhody podobnosti slovanských jazyků a jak je můžeme využít při výuce ve prospěch efektivnosti vyučovací hodiny. Kromě ukázek a praktických rad se účastníci sami pokusí vytvořit několik cvičení, která mohou posléze použít ve svých vyučovacích hodinách.

  • Obecný úvod ke slovanským jazykům (shody a rozdíly mezi nimi, jakým „pastem“ se vyhnout při výuce češtiny jako cizího jazyka pro slovansky mluvícího cizince, např. mezijazyková homonymie aj.)
  • Stanovení cíle vyučovací hodiny, výběr materiálů (jaké jsou možnosti výběru materiálů, jaké materiály může vyučující vytvořit sám a kdy je vhodné, aby určitě vyučující připravil vlastní materiály)
  • Nejčastější chyby žáků cizinců při studiu češtiny, obtížné momenty a praktická doporučení, jak s takovými obtížnostmi pracovat (ukázky materiálů z praxe a jejich komentář)
  • Praktické cvičení (tvorba vlastních cvičení pro využití ve vlastních vyučovacích hodinách)
  • Závěrečná diskuse

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

PC se softwarem ZOOM pro účast na webináři, mikrofon pro případné dotazy (alternativně lze použít chat)

Online webináře, 28.11.2022, 08:00–13:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace