AJ 309 Speaking Skills and Communication (Jak budovat schopnost komunikace od prvních slůvek v angličtině)

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Akreditace
7471/20216-6--218

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s technikami, které napomáhají žákům zvládat tzv. speaking skills – tedy řečové dovednosti. Nastíníme si, co je hlavním předpokladem úspěšného seznamování s jazykem na takové úrovni, aby jej žáci dokázali používat spontánně, přirozeně, bez zábran.

Představíme si techniky, které umožňují žákům produkovat smysluplný jazyk, pružně reagovat na situace, nebát se komunikovat mezi sebou i s jinými mluvčími.

Upevňování slovní zásoby i modelových vět poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech komunikace, aniž na ni soustřeďují výhradní pozornost (automatizace jazyka).

Učitelé se naučí připravovat hry a další aktivity „na míru“ svým žákům i obsahu lekcí v učebnicích, naučí se, jak vycházet vstříc žákům s odlišným učebním stylem i rychlostí učení.

Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak zahrnout důraz na autonomii žáka a dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z procesu učení se jazyku.


Obsah akce

Široká škála aktivit napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a uchovávat používání nabytých znalostí, jak nabalovat jednu aktivitu na druhou. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkouší si důležitost slovního kontaktu mezi sebou i s dalšími mluvčími. Dozví se, jak naučit používat kvalitní výslovnost, přiměřenou gramatiku a aktuální škálu slovní zásoby v přirozeném proudu komunikace, od prvního pokusu zopakovat slovíčko, až po sebevědomý, zralý projev.

 

Přehled témat výuky a časová dotace:

 1. Úvod                                                                                                (90min)
  Seznámení s problematikou, posouzení stávající praxe, analýza problémů. Příklady dobré praxe, stanovení podmínek, za kterých se žáci nebojí mluvit
 2. Od opakování zvuků po výměnu informace                                   (90min)
  Hry, které dětem pomáhají naučit se základním pravidlům komunikace v cílovém jazyce, a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích
  (card games, magic circle, once upon a picture etc.)
 3. Jak podporovat nebojácný projev                                                  (110min)

Seznámíme se s efektivními pomůckami i technikami, které dětem pomáhají pochopit a nacvičit si jednotlivé kroky gramatické jevy (FIND games, running dictation, folding strip, talkative circles etc.).

 1. Mluvení v pohybu                                                                           (60min)
  Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování komunikačních situací, které podporují nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Association game, Hot seat, Ring, ring! Postman, Liar etc)
 2. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků                                            (10min)
  Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

nůžky

Praha, 13.01.2023, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc, 8.12.2022, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

volných míst: 7
 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace