BI 138 Role fytohormonů v rostlinách

Předmět
Biologie
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
670/2022-4-27

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem akce je seznámit absolventy s významem fytohormonů v životních procesech rostlin jednak výčtem příslušných aktivních látek a dále pak jejich vzájemnými interakcemi v řízení životních fenoménů. Dalším cílem bude vysvětlení regulační úlohy těchto látek na rozdíl od prostého a možná archaického ponětí stimulačního či inhibičního působení na životní procesy rostlin. Vhodné bude seznámení s možností použití a aplikace těchto látek (tj. fyzikálně chemické vlastnosti, rozdělení ze směsi pomocí TLC).


Charakteristika

Budou předneseny a diskutovány zajímavé poznatky o významu rostlinných hormonů, přirovnány k účinkům živočišných.  Probráno bude široké portfolio nejenom nativních látek ale i syntetických. Kurz se bude věnovat i zajímavostem, aplikovatelností poznatků a podle zájmu i případným přesahem k jiným fyziologickým fenoménům u rostlin.


Obsah akce

Na semináři bude vysvětleno fyziologické členění  a působení rostlinných hormonů. Bude probrána jejich biochemie, fyziologická aktivita včetně molekulárního působení v životních procesech rostlin. Bude charakterizován příspěvek „české hormonologické školy“ jehož výsledky jsou významně dlouhodobě akceptovány i na mezinárodní úrovni. Úloha jednotlivých fytohormonů bude charakterizována i pro využití v praxi. Zmíněny budou i syntetické růstové regulátory a jejich využití. (použití PC a dataprojektoru, diskuze praktické - rozpouštění látek a jejich aplikovatelnost).

Osnova akce

  • Členění fytohormonů a růstových regulátorů a jejich význam. (45 min)
  • Signální role fytohormonů a jejich transport. (45 min)
  • Auxiny, cytokininy, gibereliny, strigolaktony, kyselina abscisová a etylén.  (45 min)
  • Hormony obranné reakce – kyselina jasmonová, salicylová a oligosachariny. (45 min)
  • Polyaminy, turgoriny, melatonin, florigen, stomagen aj. (45 min)
  • Syntetické sloučeniny a využití poznatků v praxi. (45 min)
  • Analytika a kvantifikace fytohormonů.(45 min)
  • Fyzikální a chemické vlastnosti fytohormonů a růstových regulátorů (45 min)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace