Z 120 Konflikty a problémové oblasti současného světa

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
28733/2021-4-821

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem je prohloubit přehled a orientaci v aktuálním dění ve světě – jednotlivých problémových oblastech a konfliktech současnosti a nedávné minulosti. Na tomto základě získají absolventi schopnost analyzovat příčiny, souvislosti a možnosti řešení problémů a konfliktů v jednotlivých částech světa. Propojením geografických, politických, historických a jiných znalostí budou lépe schopni si uvědomit příčiny těchto problémů a konfliktů, procesy a rizika pro budoucí vývoj. Důraz je kladen na diskusi, názorovou pluralitu, vidění komplexních důvodů a důsledků a širších časoprostorových (globálních, historických) souvislostí. Seminář je rovněž směřován na rozvinutí a aplikování látky do praktické výuky zeměpisu, příp. dějepisu nebo občanské výchovy na ZŚ a SŚ.

Metodika výuky: výklad, metoda dialogická, diskuse, problémová výuka, samostatná práce.


Obsah akce

Seminář je zaměřen na prohloubení přehledu a orientace v aktuálním dění ve světě – jeho problémových oblastech a konfliktech a nedávné minulosti. Obecný a systematický pohled na problematiku (aktuální procesy, obecné příčiny a důsledky, typologie problémových oblastí a konfliktů) bude vystřídán přiblížením vybraných konfliktů v jednotlivých oblastech světa: Evropy, postsovětského prostoru, islámského regionu (terorismus, Blízký východ), indického subkontinentu, jihovýchodní a východní Asie, Latinské Ameriky a subsaharské Afriky. Důraz je přitom kladen na vidění problematiky v širších globálních a historických souvislostech, analýzu příčin a diskusi rizik budoucího vývoje. Závěr se věnuje významu znalosti aktuálního dění ve světě a možnostem aplikace této látky ve výuce na ZŠ a SŠ.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace