BI 146 Vegetace ČR

Předmět
Biologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
7471/20216-6--218

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Přiblížení základních biotopů ČR (přírodních i silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem) nejen pomocí elektronických učebnic s cca 10 000 popsanými fotografiemi autorky. Využity budou hlavně záběry biotopů, dominantních, diagnostických, běžných i ochranářsky cenných druhů, mapy rozšíření, ale i živé rostliny. Charakterizovány budou klimaxové i azonální biotopy v různých vegetačních stupních a odlišných abiotických podmínkách (nejpodrobněji lesy a louky).


Charakteristika

V kurzu budou účastníkům představeny všechny základní biotopy ČR, zejména lesní (klimaxové i ekologicky podmíněné) a travní, dále vodní, mokřadní, rašelinné, skalní, subalpínských a alpínských poloh, křoviny. U každého bude uvedeno rozšíření, základní charakteristika, složení, ekologie, ohrožení a management. Nebudou opomenuty uměle vytvořené biotopy. Uvedeny budou i náměty do výuky, očekávána je diskuze. Výuka bude názorná s dostečným počtem fotografií autorky, s mapami rozšíření, připraveny jsou testy různých typů a obtížností (zejména poznávací), ekologické slovníky.


Obsah akce

Přiblížit pomocí fotografií, map a živých rostlin základní biotopy ČR v různých vegetačních stupních a v odlišných abiotických podmínkách (zejména lesy a louky)

Obsah:

  1. hod: základní pojmy (flóra x vegetace, klimaxová a azonální vegetace, vegetační stupně, biotopy přírodní x silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem); Natura 2000
  2. hod: základní typy lesů ČR (zonální): dubohabřiny a doubravy, bučiny, smrčiny – jejich charakteristika, skladba po patrech, rozšíření, ohrožení, návrhy managementu, zajímavosti, ukázky atypických testů zejména pomocí fotografií

 

Přestávka 30 minut

 

  1. hod: základní typy lesů ČR (ekologicky podmíněné): mokřadní olšiny, lužní lesy, suťové lesy, bory, rašelinné lesy (viz výše)
  2. hod: sekundární trávníky a vřesoviště (viz výše)

 

Přestávka 30 minut

 

  1. hod: vodní a mokřadní a pobřežní vegetace, prameniště a rašeliniště
  2. hod: skály, subalpínské a alpínské bezlesí, křoviny

 

Přestávka 30 minut

 

  1. hod: přehled a charakteristiky biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem; rozbor rostlinného materiálu a třídění do biotopů
  2. hod: diskuze, náměty pro výuku, zejména motivační, test, hodnocení

Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

zájem, dotazy, obohatit výuku i sebe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace