PP 578 Výchovný styl pedagoga dotváří pozitivní klima třídy. Jak na to?

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Akreditace
6368/2022-4-234

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Zvolit optimální výchovný styl, který směřuje žáky k prosociálnímu chování a nastavuje pozitivní klima třídy bez ponižování, agrese, násilí. Uvědomit si a ujasnit si dovednosti, kompetence učitele, které vedou k prevenci a zvládnutí nevhodného chování. Tento webinář si neklade za cíl zajistit, aby si pedagog osvojil optimální výchovný styl během semináře, ale aby se zamyslel a reflektoval své přístupy a postoje k žákům, případně je korigoval. Cílem je také nastínit možnosti vedoucí k nevhodnému chování žáka s cílem pochopením pomoci žákům v eliminaci chování. ( viz R. Dreikurs).


Obsah akce

Seminář je zaměřen na výchovný styl pedagoga vedoucí k harmonizaci kolektivu třídy. Zahrnuje nástroje, metody, techniky (včetně motivačních) vedoucí ke zvolení efektivního výchovného stylu, který vede k minimalizaci rizikového chování žáků (odměny, tresty, metoda důsledků, inventář sociálního chování a jeho vyladění, typologie pedagoga, volba postojů při nevhodném chování žáků podle R. Dreikurse, prožitková pedagogika, prosociálnost ve školním kolektivu

  • Co je výchovný styl, k čemu slouží, z jakých modulů se skládá – teoretická část 1 hod.
  • Výchovný styl pedagoga v praxi – hra s dramatizací a kresbou, volné propojení účastníků  2 hod
  • Typologie pedagoga, malý auto test sociálního chování, volba osobního stylu  2  hod
  • Nevhodné chování žáků – jak reagovat, jak vyladit, diagnostika příčin 1,5 hod
  • Lepší je předcházet než řešit…. Co, kdy a jak …1,5 hod

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

Psací potřeby

Praha, 05.06.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace