Z 123 Užitečná geografie - zeměpis všedního i výjimečného dne

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času
Akreditace
670/2022-4-27

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Poskytnout učitelům zeměpisu znalosti a dovednosti prokazující užitečnost předmětu při rozhodování v taktickém a strategickém rozhodování v běžných i výjimečných životních situacích.


Obsah akce

V tomto tématu by šlo o představení konkrétních předností zeměpisu na ZŠ a SŠ formou konkrétních příkladů - v učebně i na pozemku, ze kterých by byla jasná použitelnost zeměpisných znalostí a dovedností v běžných i mimořádných životních situacích. Novými poznatky by učitelé zeměpisu ZŠ a SŠ získali podstatné argumenty k udržení, ba i posílení vyučování toho předmětu na svých školách. Didakticky by navíc žáci mohli perspektivně prohloubit své geografické myšlení = ,myšlení v souvislostech, po kterém tak volá společenská praxe.

  • Lokalizační výhody místa pro lidské aktivity (vhodnost lokalizace domu, zahrady, sportoviště, tábořiště apod.) zjistitelné ve veřejně dostupných mapách a jejich potenciální ohrožení přírodním pohromami – myšlení v souvislostech. (2 hod. – přednáška)
  • Krajinné indikátory prospěšných a ohrožujících procesů – poznávání účelových výhod a nevýhod lokalit v terénu. (2 hod. - přednáška)
  • Užitečný(á) zeměpis (geografie) hrou – učíme žáky a studenty účelově hodnotit tematické informace o krajině a skládat je vyhledávací a vylučovací metodou v běžné a počítačové učebně. (2 hod. – koordinovaná samostatná práce účastníků semináře s přinesenými materiály a pomůckami)
  • Terénní praxe na školním pozemku – co vyčteme z horniny, reliéfu, půdy a vegetace, topologie a chorologie místa, k čemu je to dobré a jak nabyté poznatky využít. (2 hod. – praktická práce na pozemku s mapou, zahradními nástroji a kuchyňským příborem)

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

kreslící potřeby, nůžky, kuchyňský příbor, čtverec 15x15 cm (7,5 x 7,5 km) výřezu půdní a geologické mapy vyzvětšované do měřítka 1:50 000 z www.geology.cz, topografickou (turistickou) mapu z okolí místa bydliště v měřítku 1:50 000

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace