EV 36 Zápas o zemské zdroje

Předmět
Environmentální výchova
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
28545/2022-6-863

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámit učitele prostřednictvím demonstrace situací doma i ve světě (např. vulkanismus, extrémní klimatické jevy, dopady tzv. Green Dealu). Příklady využití médií, návrhy seminárních prací individuálních (včetně SOČ) i kolektivních projektů, diskuse formou „soudního procesu“ atd.


Charakteristika

Souběh obav z nastávající změny klimatu a jejího řešení přechodem z neobnovitelných zdrojů energie k zdrojům obnovitelné energie na straně jedné a vzrůstající polarizace hlavních geopolitických sil na straně druhé vedou k soupeření o zajištění zdrojů surovin, zdravého životního prostředí, prostoru pro kvalitní život, nekontaminované vody i čistého ovzduší. Vzrůstá uvědomnění si důsledků  uzavřenosti  zemského systému, které lidstvo vede k hledání cest k co nejefektivnějšímu využívání zásob a recyklaci již  použitých materiálů. Kurz ukáže na existující problémy a nastíní možná řešení s důrazem na ekologii.


Obsah akce

V pregraduálním studiu se bohužel nevěnuje dostatek pozornosti průřezovému tématu environmentální výchova. Spojení geovědních oborů s environmentálními je ve výuce žádoucí. Účastníkům budou poskytnuty inspirace, jak žákům pomocí aktuálních jevů přiblížit problematiku vztahu přírody a lidské činnosti a seznamovat je s principy udržitelného rozvoje v podmínkách omezených zemských zdrojů.

  • Země jako uzavřený systém. Důsledkem je omezenost zemských zdrojů. Některé z nich jsou obnovitelné (voda), jiné neobnovitelné (rudy, ropa). Konečnost zásob vyvolává konflikty mezi společnostmi i státy, které mohou končit vydíráním zbytku světa dominantním majitelem určitých komodit (Čína), nebo přímou válkou o zdroje (RF – UA). (1 hodina)
  • I obnovitelné zdroje jsou předmětem konfliktů – voda (boj o rozdělení vod Nilu), ovzduší a jeho znečišťování – globální změna klimatu, půda a její využívání (kácení deštných pralesů) (1 hodina)
  • Zemské cykly – horninový, energetický, hydrologický, biogeochemické cykly. Vznik půdy a její ohrožení erozí. (2 hodiny)
  • Problematika zajišťování energie z neobnovitelných surovin (fosilní paliva, atomová energie) (1 hodina)
  • Výroba energie z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, geotermální energie, využití slunečního záření, biomasa). (1 hodina).
  • Využívání obnovitelných zdrojů energie omezené zásobami nerostných surovin potřebných pro výrobu technických prostředků (baterie, solární panely, větrné elektrárny, výrobníky vodíku (1 hodina).
  • Omezené zdroje primárních nepalivových surovin, jejich nahrazování technologickým rozvojem. (1 hodina)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace