PP 608 SELEKTIVNÍ A INDIKOVANÁ PREVENCE

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga
Lektor(-ka)
Akreditace
758/2023-7-32

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou výhody toho, pokud se tyto formy prevence zařadí do života školy. Součástí jsou také praktické ukázky, kdy účastníci jsou seznamování pomocí sebezkušenosti s tím, co to je vlastně selektivní i indikovaná prevence, součástí jsou také případové studie.


Obsah akce

Obsahem je selektivní a indikovaná prevence, v první části seznámíme účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich formy, kdy se využívají, jaké jsou jejich klady i zápory, kromě toho si účastníci budou sebezkušenostní formou seznámeni s těmito formami prevence. Upozorňujeme, že cílem semináře je seznámeni účastníků s principy indikované a selektivní prevence, k jejímu provádění je nutné specializační studium.

 

  1. HODINA – teoretické vymezení, co to je selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich nástroje, jakým způsobem je zařadit do preventivních aktivit na škole.
  2. HODINA – selektivní prevence jako forma řízení vztahů ve třídě i ve škole, součástí je praktická ukázka formy selektivní prevence.
  3. HODINA – reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší selektivní prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamují s programem selektivní prevence.
  4. HODINA – indikovaná prevence jako forma preventivních aktivit ve škole, součástí je praktická ukázka indikované prevence, práce se skupinou
  5. HODINA – reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší indikovaná prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamuji s programem indikované prevence.
  6. HODINA – případová studie I., II.
  7. HODINA – případová studie III,. IV.
  8. HODINA – závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Olomouc, 04.04.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha, 11.04.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace