PP 617 Proměny šikany ve škole

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga
Akreditace
670/2022-4-27

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem je posunout myšlení učitelů od šikan dyadického typu – mezi agresorem a obětí k myšlení „vztahového problému“ celého kolektivu.


Obsah akce

Seminář je zaměřen na rozdíly ve vnímání šikany za posledních 20 let. Vychází především ze zahraničních preventivních programů a výzkumů.  V semináři se budeme věnovat různým možným rolím v šikaně a možnosti práce  s nimi. Hlavní důraz bude věnován tzv. bystanders - dětem, které okolo sebe šikanu vidí, ale nezapojují se. Představeny budou také nejrozšířenější  zahraniční preventivní programy věnující se šikaně a nastíněny možnosti jejich implementace do našich škol.  

  • Proměna násilí ve škole
  • Když kyberšikana doplňuje „klasickou“ šikanu
  • Je šikanovat „cool“?
  • Proč ty „hodné děti“ nepomáhají?
  • Ve třídě se „něco děje“- je mi to jedno
  • Nelíbí se mi, co se v naší třídě děje a chci s tím něco dělat. 
  • Když preventivní programy nepomáhají všem.

Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Velmi se na vás těším.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace