ČJ 339 Mluvím, mluvíš, mluvíme? – praktická rétorika

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Akreditace
15063/2022-4-472

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

       V současné době mají žáci stále větší problémy s ústním vyjadřováním. Jejich slovní zásoba je velmi omezená, často není možno rozumět jejich promluvám ve vyučování. To může negativně ovlivnit i osvojování nových informací. Částečně můžeme tuto skutečnost korigovat tím, že žáky naučíme vyjadřovat se jasně a srozumitelně, volit vhodné lexikální prostředky a správně komunikovat s lidmi. Učitelé se seznámí s některými metodami, jak nacvičovat správné dýchání, prakticky si vyzkoušejí vybraná artikulační a dechová cvičení. Získají materiály, s nimiž budou moci pracovat ve vyučování. Cílem je žák (i učitel), který se bude vyjadřovat správně, jasně a srozumitelně.


Charakteristika

Účastníci se seznámí s vybranými dechovými a artikulačními cvičeními, která jsou nezbytným základem pro správné a srozumitelné vyjadřování. Prakticky si vyzkoušejí, jak tato cvičení se žáky provádět a jak rozvíjet jejich komunikační dovednosti.  Názorně si ukážeme, jak nacvičovat správné dýchání a artikulaci.  Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybraná artikulační a dechová cvičení. Získají materiály, s nimiž budou moci pracovat ve vyučování. Cílem je žák (i učitel), který se bude vyjadřovat správně, jasně a srozumitelně. Pozornost bude věnována i možnostem obohacování slovní zásoby. 


Obsah akce

Účastníci se seznámí s vybranými dechovými a artikulačními cvičeními, která jsou nezbytným základem pro správné a srozumitelné vyjadřování. Prakticky si vyzkoušejí, jak tato cvičení se žáky provádět a jak rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Pozornost bude věnována i obohacování slovní zásoby a možnostem spojení s průřezovým tématem mediální výchova.

  • Teoretický úvod. Kultura mluveného slova. Co budeme sledovat při mluveném projevu?
  • Dechová cvičení - nácvik
  • Artikulační cvičení, poslech nahrávek, nácvik
  • Jazykolamy a hry podporující obohacování slovní zásoby - nácvik
  • Řeč těla – nástin
  • Vlastní mluvený projev – jeho příprava a realizace, vazba na mediální výchovu
  • Umění jednat s lidmi
  • Evaluace, sdílení zkušeností, závěr

 


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

umělohmotné brčko, hrnek, pingpongový míček, peříčko, útržek toaletního papíru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace