ČJ 341 Poezie a pět smyslů

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Akreditace
15063/2022-4-472

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit učitele s možnostmi, jak žáky nadchnout pro poezii. Ukázat jim, jak je možno pracovat s básnickým textem a co v něm mohou nalézt. Interpretace básně může být žákům prezentována zajímavou formou od jednoduchých textů přes porozumění náročnějším básním až k  vlastní žíkovské tvorbě. Některé aktivity si účastníci prakticky vyzkoušejí.


Charakteristika

Záměrem semináře je inspirovat učitele příklady, jak je možno netradičním způsobem seznamovat žáky s poezií. Na názorných ukázkách si účastníci prakticky vyzkoušejí, jak básnické texty působí na jednotlivé smysly i na více smyslů současně. Zaměříme se i na humor a nonsens v poezii, na vazbu poezie s hudbou a na vybrané písňové texty. Prakticky si vyzkoušíme práci s ilustrací a obrazem (grafická poezie, kaligramy),  seznámíme se  s tím,  jak rozvíjet fantazii žáků a podporovat jejich vlastní tvorbu.  Zřetel bude brán i na mezipředmětové vztahy.


Obsah akce

Záměrem semináře je inspirovat učitele příklady, jak je možno netradičním způsobem seznamovat žáky s poezií. Na názorných ukázkách si prakticky vyzkoušejí, jak básnické texty působí na jednotlivé smysly i na více smyslů pohromadě. Zaměříme se i na humor a nonsens v poezii, na vazbu poezie s hudbou a vybrané písňové texty. Prakticky si vyzkoušíme možnosti práce s ilustrací a obrazem (grafická poezie, kaligramy) a možnosti rozvíjení fantazie žáků a jejich vlastní tvorby.  Zřetel bude brán na mezipředmětové vztahy.

Motivace a aktivizace dětských čtenářů. Vytváření čtenářského vkusu, smysl pro krásu jazyka. Rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání.                                          0,5 h

Práce s texty, v nichž hraje významnou úlohu chuť a čich (J. Žáček, J. Dědeček, J. Havel, Z. Svěrák, J. Suchý aj.)

1 h

Poezie a hmatový vjem (např. J. Skácel, M. Lukešová aj.)

Vnímání poezie zrakem - grafická poezie, kaligramy, limerik, spojení obrazu a básně, ilustrace, rozvíjení představivosti při četbě básně

1 h

Poezie určená k hlasitému čtení, zhudebněná poezie, písňový text

Spojení více smyslů v jedné básni. Filmová podoba básnického díla aj.

1 h

Evaluace, sdílení zkušeností, závěr

            0,5 h


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

psací potřeby

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace