ČJ 342 Sloh všemi smysly

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
15063/2022-4-472

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je ukázat učitelům, jak je možno žáky v hodinách slohu a komunikační výchovy vhodně motivovat a vést je ke komplexnímu vnímání světa kolem nich. Zvolené aktivity nasměrují žáky k samostatnosti i k práci ve skupině. Snahou je seznámit učitele s rozmanitými aktivitami založenými na využití jednotlivých smyslů i jejich kombinací, jimiž mohou obohatit slovní zásobu žáků, rozvíjet jejich komunikační kompetenci, podporovat kreativitu, estetické cítění i praktické pracovní dovednosti.


Charakteristika

Cílem semináře je ukázat učitelům, jak je možno žáky v hodinách slohu a komunikační výchovy vhodně motivovat a vést je ke komplexnímu vnímání světa kolem nich. Zvolené aktivity nasměrují žáky k samostatnosti i k práci ve skupině. Snahou je seznámit učitele s rozmanitými aktivitami založenými na využití jednotlivých smyslů i jejich kombinací, jimiž mohou obohatit slovní zásobu žáků, rozvíjet jejich komunikační kompetenci, podporovat kreativitu a estetické cítění. Pedagogové se seznámí s vybranými postupy. Teoretický úvod je zaměřen na poznatky z vývojové psychologie. Poté si účastníci prakticky vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny slohu a vést je k rozvoji komunikačních dovedností. Činnosti naplňují požadavek na humanizaci vyučování a vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby.


Obsah akce

Seminář vychází z Komenského Velké didaktiky a ukáže prolnutí ČJL do vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví a Člověk a příroda. Využito bude i průřezové téma Multikulturní výchova. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít všech pěti smyslů při vyučování slohu. Teoretický úvod je zaměřen na poznatky z vývojové psychologie. Poté si účastníci prakticky vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny slohu a vést je k získávání komunikačních kompetencí. Činnosti naplňují požadavek na humanizaci vyučování a vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby.

  • Teoretický úvod                                                                                0,5 h                                                                                         
  • Hmat                                                                                                     1 h

-  využití pro uvolnění atmosféry ve třídě

-  využití při motivaci

- využití při popisu, vypravování, zprávě atd. (např. obohacování slovní zásoby, asociace, diskuse atd.)

 

  • Čich                                                                                                                   1,5 h

- využití jako motivace

- využití při přípravě podkladů pro popis prostý a popis pracovního postupu

- využití při přípravě na charakteristiku osoby, subjektivní líčení, vypravování atd.

 

  • Chuť                                                                                                                  1,5 h

- využití k popisu pracovního postupu – recept

- využití k úvaze o zdravé výživě

- využití k vypravování, k výkladu

- využití k diskusi o stravování v jiných zemích – multikulturní rozhled

- asociační cvičení, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností

 

  • Sluch                                                                                                                 1,5 h

-  význam relaxační hudby ve výuce

-  využití hudby a zvuků k motivaci

-  nácvik pozorného sluchového vnímání a následné využití při popisu

-  vypravování podle zvukového záznamu

-  hra na herce

-  odpovídáme pohyby těla

 

  • Zrak                                                                                                                   1,5 h

- práce s textem (rozstříhaný text, rekonstrukce chybějícího textu, dokončení příběhu)

- postupně se odhalující obrázek – hypotézy, popis

- práce s obrazovým materiálem

- práce s komiksem

- nonverbální vyjadřování

 

  • Evaluace, diskuse, sdílení zkušeností                                                         0,5 h

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

kávovou lžičku, papírový ubrousek, párátko

Brno, 14.03.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc, 15.03.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha, 21.03.2024, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace