D 160 Československo na rozhraní dvou totalit - webinář

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
14003/2021-4-437

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je přiblížit posluchačům a zájemcům období Třetí Československé republiky (1945−48), kdy se společnost vyrovnávala s dědictvím druhé světové války a kdy dochází k postupnému budování nového systému vedoucí ke komunistické totalitě. Získané poznatky budou moci posluchači využít v rámci své výuky.


Obsah akce

Seminář se zaměří na komplexní představení poválečného období omezené limitované demokracie v povalečném Československu 1945–1948. Na jedné straně bude popsán proces vyrovnávání se s tíživým dědictvím nacistického totalitního systému. Úvodem kurzu budou účastníci seznámeni s výsledky nejnovějšího bádání na toto téma (např. fenomén národní očisty) a relevantní literaturou k danému tématu. Poté bude postupně analyzován nový nastupující totalitní systém v podobě komunistické ideologie. Současně budou analyzovány i společné kořeny komunistického a nacistického hnutí. Budou porovnány shody a rozdíly v jejich ideologii (tzv. politické náboženství – „ve jménu strany a vůdce“) ale také v jejich každodenní praxi. Seminář se následně zaměří na příčiny úspěchu komunistického hnutí v ČSR a proces upevňování politické moci. Značná pozornost bude věnována rovněž období po únoru 1948, kdy došlo k procesu likvidace možný odpůrců režimu a transformace v totalitní režim.

  • Fenomén protektorátní minulosti a představy československého odboje o novém poválečném politickém systému (1 vyuč. hod)
  • Socializující a lidová demokracie: hlavní znaky systému (1 vyuč. hod)
  • Národní fronta (1 vyuč. hod)
  • Obrozená Národní fronta a představy KSČ o ideálním uspořádání státu versus politická realita poválečného Československa (1 vyuč. hod)

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

PC se softwarem ZOOM pro účast na webináři, mikrofon pro případné dotazy (alternativně lze použít chat)

Online webináře, 12.03.2024, 09:00–12:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace