WEB 259 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL - webinář

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Lektor(-ka)
Akreditace
758/2023-7-32

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit účastníky s problematikou osobnostního rozvoje žáků a studentů základních a středních škol. Součástí je také metodika a možnosti zařazení této problematiky do školního vzdělávacího programu. Součástí semináře jsou také praktické ukázky se zaměřením na soudobé problémy ve společnosti a možnosti realizace osobnostního rozvoje.


Obsah akce

Obsahem tohoto semináře je seznámení účastníků s tím, jak lze zakomponovat osobnostní rozvoj žáků do prostředí základních a středních škol, součástí jsou také praktické ukázky těchto možnosti, důraz především klademe na přirozenost procesu osobnostního růstů žáků a studentů základních a středních škol.

  1. HODINA - úvod, seznámení s pojmem osobnostní rozvoj, možnostmi, jak zařadit osobnostní rozvoj do školního vzdělávacího programu
  2. HODINA - struktura a komponenty osobnostního rozvoje žáků a studentů středních škol z hlediska potřeb společnosti i z hlediska potřeb jedince
  3. HODINA – uvedení technik práce se zaměřením na osobnostní rozvoj
  4. HODINA - evaluační hodina a uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

PC se softwarem ZOOM pro účast na webináři, mikrofon pro případné dotazy (alternativně lze použít chat)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace