ZŠ 71 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku

Předmět
Český jazyk, Základní škola I
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Akreditace
12475/2017-2-556

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 4. a 5. ročníku ZŠ.


Obsah akce

Učitelé se seznámí s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu (filtr, cenzura) a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Zaměříme se na osobnost učitele, význam motivace, aktivizaci žáků a kreativitu při práci s textem, s ilustrací a poslechem. Vyzkoušíme si čtení s předvídáním,  rekonstrukci textu, kontaminovaný text, skládankové čtení atd. Budeme pracovat s nelineárním textem. Účastníci se seznámí s vybranou moderní literaturou pro čtenáře mladšího školního věku, která je vhodná pro práci s textem na 1. stupni ZŠ.

Obsah semináře vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.

Rozpis obsahu:

-Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem

-Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační

-Význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory atd.

-Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, zážitková pedagogika

-Práce s ilustrací

-Tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu

-Tvořivý přístup ke čtení – rozhovor 2 hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu

-Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, žákovské reflexe na četbu atd.

-Vyhledávání klíčových slov a informací, učíme se navzájem, atd. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace