ČJ 179 Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní učit

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je poskytnout pedagogům přehled o možnostech využití fantastické literatury – žáky dosti oblíbené – ve výuce společenskovědních předmětů. Účastníci akce se seznámí se základními pojmy fantastické literatury a s výběrem kvalitních textů, včetně fantastické literatury pro mládež. Během semináře se budou střídat komentované powerpointové prezentace (které budou účastníkům posléze k dispozici) s diskuzí a se společnou prací nad zadanými úkoly. 


Obsah akce

Fantastická literatura tvoří důležitou součást četby žáků základních a středních škol. Záměrem semináře je přiblížit základní pojmy a historické mezníky fantastické literatury v mezinárodním kontextu, představit možnosti práce s fantastickou literaturou v rámci společenskovědních oborů, zejména literární výchovy (fantastická literatura pro děti a mládež, role fantastična v literárním díle, fantastika v kánonu klasické české a světové literatury), dějepisu (alternativní historie jako cesta k poznání skutečné historie) či základů společenských věd (témata etická, psychologická, sociologická a politická ve fantastické literatuře). Pracovat budeme především s vybranými texty určenými mládeži a dospělým čtenářům.

Během semináře se budou střídat komentované powerpointové prezentace (které budou účastníkům posléze k dispozici) s diskuzí a se společnou prací nad zadanými úkoly. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace