AJ 201 Anglická gramatika v souvislostech - morfologie

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je představit učitelům, kteří se ve své výuce věnují gramatickým jevům určeným úrovní angličtiny vyučované na ZŠ a SŠ, širší a systematické souvislosti, ze kterých tyto jevy vycházejí, aby pak mohli zasadit dané jevy do širšího kontextu, a bylo tak jednodušší rozumět anglickému jazyku jako celistvému systému.


Charakteristika

Seminář slouží účastníkům k nabytí znalostí širších souvislostí dnešní anglické gramatiky, kterou vyučují na základních či středních školách. Konkrétněji se bude věnovat morfologické charakteristice angličtiny a jejích zásadních slovních druhů, a to nejen z pohledu historických souvislostí, ale především aktuálních souvislostí morfosyntaktických, mezi formou a funkcí slova atd.


Obsah akce

Seminář bude věnován morfologickým aspektům jazyka s přihlédnutím k hlavním slovním druhům, tj. podstatnému jménu a slovesu. Náplní semináře bude představit morfologii jako lingvistickou disciplínu, anglický jazyk z pohledu morfologické typologie, souvislost mezi morfologií a syntaxí, souvislosti historického vývoje jazyka s aktuálními pravidly angličtiny, souvislosti mezi formou a funkcí slovních druhů, příznakovost aj.

Součástí semináře jsou praktická cvičení, ve kterých si studenti vyzkouší vybrané oblasti morfologické analýzy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace