AJ 207 Basics of English Phonetics - Sound English not "Czenglish"

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií,
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit učitele se základními principy anglické fonetiky a ukázat, jaké jsou rozdíly mezi anglickými a českými hláskami, přízvukem i intonací, které, pokud nejsou zohledňovány, vedou k tomu, že žáci/studenti umí sice gramatiku i slovní zásobu, ale chybí jim výslovnostní znalosti a schopnosti, které mohou narušovat jejich komunikační schopnosti. Cílem je představit účastníkům také praktická cvičení, která jim, popř. jejich studentům, mohou pomoci vnímat významové rozdíly v případě chybné výslovnosti či intonace. 


Charakteristika

V semináři si učitelé osvojí základní principy anglické fonetiky s přihlédnutím k rozdílům mezi angličtinou a češtinou, které obvykle český mluvčí nevnímá a užívá tak dané jevy chybně vlivem mateřského jazyka. Účastníci se seznámí především s britskými standardy výslovnosti jednotlivých hlásek, s důležitostí slovního přízvuku i se základními intonačními vzorci anglického jazyka. Seminář má za úkol ukázat, že všechny výše zmíněné fonetické aspekty jsou nedílnou součástí jazykových schopností mluvčího.


Obsah akce

Seminář představí posluchačům základní aspekty fonetiky s přihlédnutím k britským standardům. Poté budou představeny konkrétní hlásky, jejich obměny v kontextu slabik a slov a srovnání s hláskami českými, tj. budou vytyčeny rozdíly, které obvykle český mluvčí nevnímá a užívá tak hlásky chybně vlivem mateřského jazyka. Následně budou v semináři popsány základy přízvuku a jeho vliv na změny významu slova a zároveň budou posluchačům představeny základní intonační vzorce britské angličtiny, které jsou typické a rozhodující pro výpovědní hodnotu dané komunikační jednotky.

Součástí semináře jsou praktická cvičení s ohledem na správnou výslovnost i intonaci, na významové rozdíly v případě chybné výslovnosti či intonace a další aspekty anglické fonetiky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace