ČJ 185 Kreativní práce se současnou českou poezií

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, , učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Ve vztahu ke studentům jde o vytvoření sady přímo aplikovatelných metod vedoucích k prohloubení porozumění literárnímu textu, v tomto případě poetickému, a to v jeho současném estetickém kontextu. Ve směru k učitelům samotným se bude jednat o impulzy k vlastní tvořivé sebereflexi a osobnostnímu rozvoji jako podstatným složkám profesního růstu a udržitelnosti efektivní duševní práce.  


Obsah akce

Kreativní interpretace vybraných básní několika současných českých autorů (P. Kolmačky. K. Rudčenkové, M. Děžinského aj.), včetně seznámení s metodami tvůrčího psaní určenými k jejich intertextuální interpretaci (například: analogramy, clustering, mentální mapování, vnitřní monology, paralelní texty aj.). Doplňkem skupinové a individuální práce bude přehled doporučené literatury k dílčím tématům, která budou v rámci tvořivého a interpretačního procesu průběžně reflektována s ohledem na níže uvedené cíle.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace