Che 69 Vědecká gramotnost – role vědy ve 21. století

Předmět
Chemie, Fyzika, Biologie
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Zvýšení povědomosti učitelů na středních školách o významu vědecké gramotnosti a jejím místě v kurikulu středoškolského studenta v souvislosti s rozhodujícím vlivem vědy a jejích poznatků na společnost i jednotlivce. Zdůraznění role vědecké gramotnosti jako nezbytného pomocníka v posuzování vlivu vědeckých poznatků na každodenní život ve spojitosti se vzděláváním.


Charakteristika

Seminář seznamující především učitele středních škol s teoretickými i praktickými aspekty posílení výuky vědecké gramotnosti. Teoretická část stručně a přehledně shrne východiska - co je to věda a jak funguje, zařazení vědy do kontextu lidské společnosti. Praktická část představí možné postupy, kterými lze klasickou výuku obohatit tak, aby dokázala studentům zprotředkovat důležitost vědecké gramotnosti.


Obsah akce

Stručný úvod do současné metodologie vědy (2 h)

vědecká metoda – hypotéza a její testování; nejistota poznání jako základní nástroj při získávání vědeckého poznání; vědecké poznání jako systematické rozvíjení intuitivního poznání; kognitivní omezení v procesu získávání poznání

Věda a společnost – nový druh gramotnosti (2 h)

vědecká gramotnost – zásadní vliv vědeckých poznatků a jejich povahy na běžný život každého z nás – co je škodlivé a co není, a proč tomu tak je; vztah vědy a vzdělávání; osobní postoje k vědeckým poznatkům jako společenskotvorným činitelům (odpíračtví HIV-AIDS, očkování, fluoridace vody, GMO, atp.)

Jak skloubit klasickou znalostní výuku a výuku vědecké gramotnosti (3 h)

využití konkrétních příkladů z životní praxe a z historie získávání vědeckých poznatků v kombinaci s probíraným učivem –  vybrané příklady z fyziky (např. vývoj modelu Sluneční soustavy), chemie (např. vývoj modelu atomu) i biologie (např. vývoj modelu vzniku života); povědomí o tom, jak je poznatek získán, zvyšuje jeho společenskou i osobní přijatelnost i přes jeho obtížnou srozumitelnost

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace