Che 70 Jak vypadají pevné látky „zevnitř“ aneb stavba pevných látek

Předmět
Chemie, Fyzika
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seminář by měl poskytnout nejprve informace o různých způsobech uspořádání stavebních částic v pevných látkách. V další fázi se pak zaměříme na strukturu ideálního krystalu. Abychom ji pochopili, nadefinujeme mříž a zaměříme se nejprve na symetrii. Posluchači si prakticky vyzkouší nalezení prvků a operací symetrie na polystyrenových modelech molekul (přinesu si s sebou). Pak přejdeme k symetrii krystalu a vysvětlíme vztah mezi krystalovými soustavami a prostorovými grupami symetrie. Na závěr se budeme zabývat způsoby, kterými lze získat informace o struktuře krystalu. Výklad bude veden srozumitelnou formou, aniž bychom předpokládali hlubší znalosti matematiky a fyziky. K pochopení postačí určitá míra prostorové představivosti.


Obsah akce

Způsoby uspořádání stavebních částic v pevných látkách (krystaly, kvazikrystaly, nanokrystaly, látky parakrystalické, látky amorfní, skla)

Ideální krystal (mříže, mřížové vektory, základní buňky, krystalové soustavy)

Symetrie (prvky a operace symetrie, bodové grupy symetrie, prostorové grupy symetrie)

Jak získat informaci o struktuře krystalických látek?  (Interakce Rentgenova ráření s hmotou, Ewaldova konstrukce, difrakční metody)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace