ZŠ 78 Angličtina od začátku – JAK dál?

Předmět
Anglický jazyk, Základní škola I
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Akreditace
158/2016-3-32

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem je ukázat učitelům, jak mohou začít s výukou angličtiny u dětí, které s jazykem začínají, tedy v mateřské škole, v první, druhé nebo i ve třetí třídě.

Techniky nastíní postupné rozvíjení osvojování cizího jazyka bez biflování slovíček – na základě porozumění situacím a vnímání cizího jazyka bez nutnosti neustálého překladu. Kurz učitele naučí přemýšlet o dalších postupech, kterými mohou svou práci obohacovat.

Účastníci se naučí pracovat se širokou škálou nových technik, postupů a aktivit, navázaných do jednotného námětu s širokým záběrem činností. Tento způsob umožní dětem lépe a rychleji vstřebávat nový jazyk a snáze jej používat.

Učitelé se budou učit plánovat aktivity tak, aby děti byly ponořeny do situace.


Obsah akce

V kurzu najdeme základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Učitelé se seznámí se způsobem práce s jazykem na základě aktivit, které využívají k práci v jiných předmětech. Propojenost hraje klíčovou roli v jazykové práci. Bohatým využíváním neverbálních komunikačních prostředků lze dosáhnout efektivního osvojování. Seznámení s možnostmi využití reálií, obrázků, kartiček,  hudebně-taneční a pohybové hry, didaktické hry. Ukážeme si, jak lze využít pohádek při osvojování jazyka.

Důležitou oblastí výuky je organizace prostoru a jazyk, kterým dáváme pokyny. Podíváme se, jaké nejčastější chyby se v této oblasti vyskytují a pokusíme se vytvořit sadu pokynů pro typické situace - zahájení činností, přechod mezi jednotlivými částmi, instrukce k aktivitám, hodnocení.

Úvod do problematiky, vlastní zkušenosti - 45 min

Geometrické tvary, proč jsou důležité, jak naučit a jak s nimi pracovat - 60 min

Classroom language and management - jak organizovat činnosti, jaký jazyk používat, překládat?  - 90 min

Využití písniček a her - uplatnění poznatků z předchozí části v praxi - 45 min

Pohádka ve výuce - propojení s výtvarnou, hudební oblastí  - 90 min

Závěr, shrnutí, diskuze - 30 min

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace