PP 320 Zrozen k pohybu

Předmět
Pedagogika a psychologie, Tělesná výchova
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Informace o tom, jak evoluční determinanty určují naše pohybové chování (patří sem i sezení u PC, držení mobilu...). Absolvent zamýšleného semináře by měl rámcově určit, zda pohybové chování konkrétního jedince je ku prospěchu či ke škodě jeho pohybové soustavy. 


Charakteristika

Seminář by měl posloužit k seznámení s vývojem pohybu suchozemských obratlovců a s vlivem tohoto vývoje na pohyb člověka. Obratlovci kolonizovali souš podle nejnovějších poznatků před 375 miliony let. Jejich pohybový program, tedy primitivní plazení je pro nás zachován pro pohyb prostřednictvím paží – lezení po žebříku, po skále, při pádlování, při chůzi na velmi strmých svazích, vstávání ze židle, pádlování, běh na lyžích apod. Toho je využito v geniální fyzioterapeutické metodě – Vojtově reflexním plazení. Naopak dolní končetiny a pánev prošly obrovskou změnou až před 7 až 4 miliony let, kdy se předkové člověka postavili. Proto se na dolních končetinách v dospělosti neprojevuje prastarý pohybový program plazení. Ten je během prvního roku života přebudován na chůzový pohybový vzor. Pro pletenec pánevní je tak typickým pohybovým stereotypem chůze a vytrvalostní běh.

Ale i přesto je nadále pohyb člověka organizován v diagonálním vzoru (pravá horní končetina je v akci spolu s levou dolní končetinou) a tato diagonalita projevuje se i v běžných pohybech denního života.

Pochopení základu původního pohybu po čtyřech končetinách je navíc doplněno důležitými poznatky o vzpřímení těla. To je z hlediska vývoje živočišných druhů velmi mladou evoluční změnou. Mladá evoluční změna je vždy nejvíce náchylná k různým potížím. Proto člověk v rozvinuté civilizaci trpí bolestmi v bedrech a za krkem.

Přiblížení vývoje pohybu suchozemských obratlovců pomůže pochopit především „přirozenost“ lidského pohybu. Pokud jsou postavení těla nebo pohyb přirozené, neškodí to našemu tělu.

Pochopení „vývojově biologické“ podstaty našeho těla umožní účastníkům seminářů zhodnotit, zda pozorovaná osoba svému tělu škodí. Nemusí přitom být vzděláni v oborech fyzioterapie, ergoterapie, tělesné výchovy, trenérství, kineziologie, neurologie. Tam se totiž toto téma nevyučuje. Všude se setkáváme s výukou, která popisuje, jak je to u člověka od narození do stáří. Ale o tom, že většina pohybu v nás je stará od dob, kdy „ryby vystoupily na břeh“, nikde ani vidu, ani slechu.

Po absolvování semináře nám jako diagnostický nástroj budou stačit pouze a jenom oči.


Obsah akce

Téma semináře by probíhalo ve stylu odborně populárního jazyka. Pro stručnost této anotace je použito stylu vědeckého.

Časová dotace vychází z add. 5 a je rozdělena do osmi lekcí. Obsah lekcí může být změněn a posouván dle požadavků auditoria, které by měly být pro následující termín zjišťovány vždy v závěru semináře.

Témata semináře:

1. Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce – pletenec ramenní.

Pohyb prostřednictvím ramenního pletence se v průběhu raného dětství vyvíjí jako první. Oproti pánevnímu pletenci má jeho rytmus řídící funkci po celý život. Má základ v prastarém pohybovém programu prvních obojživelníků kolonizujících souš před 375 miliony let. Plazení tvoří základ všech pohybů prováděných pomocí paží – lezení po žebříku, vstávání ze židle, odpich při běhu na lyžích nebo při chůzi s holemi, pádlování apod. Ovšem ne při jízdě na mechanickém vozíku, na kole nebo při veslování.

2. Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce – pletenec pánevní.

Při vertikalizaci živočišných druhů vedoucích k rodu Homo před 7 – 5 miliony let vzniká bazální pohybový program – chůze. Ta je již realizována bez propulzní funkce horních končetin. Před přibližně dvěma miliony let se rozvíjí vytrvalostní běh jako evoluční výhoda při vytrvalostním lovu. Pletenec ramenní se pohybu zúčastňuje jako torzní kompenzátor pohybů dolních končetin a pánve.

3. Shrnutí pohybové ontogeneze člověka.

Vývoj lidského plodu a dítěte jako přibližné opakování vývoje suchozemských obratlovců. Specifika lidské lokomoce a postury oproti ostatním suchozemským obratlovcům. Nevýhody vzpřímené postavy z důvodů evolučně velmi krátké doby této situace. Limity pro sportovní lokomoci. Srovnání s žijícími nonhumánními primáty. Pohybové stereotypy. Kvadrupedální zkřížený lokomoční vzor u člověka. Diagonální uspořádání přirozeného pohybu.

Chůze a běh na čtyřech končetinách vytvořily ve stamilionech let strukturu pohybové soustavy dle diagonálního křížení zřetězených svalových funkcí na přední a na zadní straně trupu. Vzpřímení je tak mladá evoluční událost, že tento princip nemohl být vývojem vzpřímených živočišných druhů směřujících k rodu Homo ani z mála transformován. Kvadrupedálního zkříženého principu je využíváno nejen při lokomoci, ale i při pohybech běžného denního života.

4. Dopad evolučních determinant pohybového chování na lidskou pohybovou soustavu současného člověka.

Využití nebo naopak ignorace vývojových principů stanovuje míru prospěšnosti nebo škodlivosti prováděných pohybů a udržovaných poloh pro lidskou pohybovou soustavu. Nejčastější chyby při stoji, sezení, zvedání a nošení břemen. Vliv nadužívání práce na PC a s mobilním telefonem. Kineziologie vybraných pohybových sportovních a rekreačních aktivit prováděných v přírodním prostředí.

Definice přirozené lidské lokomoce. Vliv civilizace na lidskou lokomoci. Specifika aktivit v přírodě. Podmínky pro přirozený lidský pohyb. Vliv vzájemného postavení lebky a páteře, které je v přímém rozporu s požadavkem snížení aerodynamického nebo hydrodynamického odporu předklonu trupu spolu s nutností horizontálního směru optické orientace.

5. Srozumitelný komentář výsledků vybraných objektivizačních experimentálních výzkumů vytvořených v rámci kvalifikačních magisterských a disertačních prací. Ukázky přirozené a nepřirozené lidské lokomoce. Vysvětlení v konsekvencích s vývojovými principy.

6. Shrnutí. Doporučení pro praxi.

Konsekvence pro profesionály ve školství, ve fyzioterapii, v ergoterapii a ergonomice, fitness, pro učitele a instruktory sportovních a rekreačních pohybových aktivit i pro v obru negraduované laiky. Zobecnění fylogenetických poznatků pro schopnost monitorování míry prospěšnosti či škodlivosti jakéhokoliv pohybového chování pro pohybovou soustavu člověka.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace