AJ 211 English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách
Akreditace
32209/2018-1

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku a procvičení správné anglické výslovnosti.
Učitelům budou předkládány techniky správné tvorby specifických hlásek, jejich opakování a procvičování, jak  dětem přiblížit odlišnou anglickou  intonací slov a vět, význam  střídání silných a slabých slabik a jejich bezpečné rozlišení, tedy jak naučit děti používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí.

Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků.


Charakteristika

Cvičení, zaměřená na výslovnost, obvykle nepatří k těm populárním, děti nudí, učitele přivádějí do rozpaků. V kurzu si ukážeme, že tomu tak vůbec nemusí být! Podíváme se, jak lze zakomponovat procvičení výslovnosti do každé lekce.

Projdeme si seznam chybně vyslovovaných slov v angličtině.

Naučíme se připravovat zábavné hry, které žákům umožní procvičit typické jevy správné výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, obrázkové symboly, manipulace s kartičkami, výslovnostní rozcvička, hry v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a intonace s říkankami, zábavné rýmování apod.).

Budeme se zabývat otázkou používání fonetické transkripce a jak ji dětem přiblížit způsobem adekvátním jejich schopnostem (bez nutnosti znalosti čtení a psaní).

Na základě praktického vyzkoušení nabízených aktivit se naučíte připravovat hry i pracovní listy samostatně podle potřeby vašich žáků.

 


Obsah akce

V úvodním zjišťovacím testu si ověříme, zda poskytujeme žákům modely správné výslovnosti. Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti.  Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné, jako je spojení pohybu s výslovností, jak se snadno naučit rozumět značkám výslovnosti a kdy je používat. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se,  kde můžeme konzultovat správnou výslovnost (zdroje) a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky.

Obsah:

Test správné výslovnosti (30min)
Identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí (60 min)
Výslovnostní rozcvička, running dictation, domina, pronunciation bingo

Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu (90 min)
Sounds of the jungle, pronunciation basket, dice, listening dictation

Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu (90)

Sentence stress game, „lov slov“, spinner game

Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí (60)
Fabulous phonicolours, Crazy pictures, fly swatter games

Diskuze, výměna zkušeností, zhodnocení (30min)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace