D 104 1000 let středověku

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

DĚJEPIS, VÝTVARNÁ VÝCHOVA (DĚJINY UMĚNÍ):

Seznámit posluchače pomocí výkladu a dataprojekce s jedním miléniem v historii lidstva, které označujeme termínem středověk. A to zejm. v oblasti výtvarného umění (známých i méně známých děl architektury, malířství, sochařství a užitého umění) a též historických událostí a osobností.


Charakteristika

Umění člověka kultivuje a je jedním ze způsobů, jimiž se člověk od pravěku po dnes vyjadřuje, projevuje a komunikuje. Je znakem dané epochy a kultury, čili je pro nás ikonografickým pramenem k poznání minulosti - v tomto případě  období středověku od úsvitu křesťanství po práh renesance. Vhodně koncipovaný výběr obrázků v dataprojekci bude kombinovat ikonická díla, osobnosti a místa, bez nichž se žádný přehled středověkého dění a hlavně vývoje středověkého umění nemůže obejít. Bude pracováno též s obrázky  méně známých památek, které výklad ilustrují a dovysvětlují.   


Obsah akce

Seminář bude věnován klíčovým i opomíjeným událostem, osobnostem a hlavně uměleckým památkám z více než  1000 let trvajícího období středověku. Výklad bude pojat tak, aby byl přínosný jak pro pedagogy vyučující dějepis na ZŠ, tak pro učitele historie a dějin umění na SŠ a VOŠ. Akcent bude kladen na zásadní momenty od pozdní antiky, resp. úsvitu křesťanství po práh renesance hlavně v oblasti vizuálního umění v Evropě (pro období od 9. do 16. stol. s důrazem na české prostředí), které bude demonstrováno na patřičných památkách výtvarného umění a hmotné kultury prostřednictvím dataprojekce. Tyto památky budou vysvětleny nejen po stránce umělěckohistorické a kulturněhistorické, ale také z hlediska jejich tehdejších funkcí. Vhodně koncipovaný výběr obrázků v dataprojekci bude kombinovat ikonická díla a místa, bez nichž se žádný přehled středověkého dění a hlavně vývoje středověkého umění nemůže obejít, s obrázky méně známých památek, které výklad ilustrují a dovysvětlují.   

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace