PP 360 Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší?

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Lektor(-ka)
Akreditace
12475/2017-2-556

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Každý účastník by měl umět:

 • vyjmenovat příležitosti, jak badatelsky orientovaná výuka přispívá k inkluzi
 • vlastními slovy popsat přínosy badatelsky orientované výuky v rámci vzdělávacího procesu na školách
 • vlastními slovy popsat, v čem je badatelsky orientovaná výuka důležitá pro žáky
 • analyzovat ukázku výukového programu zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku na 1. stupni ZŠ
 • analyzovat příklad projektu pro žáky 2. stupně ZŠ

Metody práce v semináři

 • evokační metody
 • modelové lekce
 • metody aktivního učení – heuristické metody, brainstorming, řeka, myšlenkové mapy, Vennovy diagramy, skládankové učení, galerie, veletrh aj.
 • výklad lektora, prezentace
 • individuální a skupinová práce, práce ve dvojicích
 • diskuse
 • reflexe prožitková
 • reflexe pedagogická
 • plánovací metody přenosu poznatků do praxe
 • evaluační metody

Charakteristika

Bádat se dá ve většině předmětů (přírodovědných i humanitních) na základní škole, ale i na středních školách. Společně pojmenujeme profity badatelské činnosti a budeme analyzovat ukázky z různých předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. Také budeme navrhovat témata, která jsou vhodná pro vlastní plánování badatelské činnosti. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.


Obsah akce

Přehled témat:

 • badatelské otázky
 • analýza zkušeností
 • tvorba hypotézy
 • ověřování hypotézy
 • BOV a konstruktivismus
 • výukové programy s využitím heuristických metod
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

 

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

Praha, 13.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace