SV 26 Filosofie jako základ vzdělanosti, aneb nebojme se (kriticky) myslet

Předmět
Základy společenských věd
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
24409/2018-2-698

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem přednášek bude podat účastníkům nejen faktografický, ale i problémový přehled o dějinách a vývoji filosofie. Důraz bude kladen na hlavní filosofické proudy a jejich srozumitelné vysvětlení způsobem, který bude moci být dále předáván středoškolským studentům. Účastník by měl získat přehled nejen o jednotlivých směrech a jejich představitelích, ale především o smyslu filosofického tázání, o roli filozofie v duchovní kultuře lidstva a o její pozici mezi ostatními vědami. Účastníci získají přehledný materiál se základními filosofickými pojmy a postoji.


Obsah akce

 • Vymezení předmětu filosofie, úvod do filosofického myšlení, vymezení pojmů (metafyzika, ontologie, etika, logika, epistemologie) (1 hod.)
 • Řecká filosofie (předsokratici, Sókrates a Platón, Aristoteles) (1 hod.)
 • Středověká filosofie (spor o univerzálie - realismus X nominalismus, Anselm z Cantebury, Tomáš Akvinský, Roger Bacon, Vilém Ockham) (1 hod.)
 • Novověká filosofie (empirismus a racionalismus, René Descartes, John Locke, George Berkley, David Hume, Immanuel Kant) (1 hod.)
 • Filosofie 19. století (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Karl Marx) (1 hod)
 • Hlavní proudy filosofie 20. století (pragmatismus: Charles Sanders Peirce, William James; fenomenologie: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jan Patočka; filosofie jazyka: Ludwig Wittgenstein; existencialismus: Jean-Paul Sartre; analytická filosofie: Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, W. V. Quine; postmoderní filosofie: Jean-François Lyotard) (1 hod)
 • Současná filosofie a její další směřování (přiblížení sporů mezi jednotlivými filosofickými proudy a směry ve 20. století) (1 hod)
 • Postavení filosofie mezi ostatními vědami (filosofie jako základ vzdělání, filosofie a přírodní vědy, filosofické inspirace pro psychologii, sociologii a další společenské vědy) (1 hod.)

 

Doporučená literatura:

 • kolektiv autorů: Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2002.
 • Blecha, Ivan: Filosofie. Olomouc, Nakadatelství Olomouc, 1998.
 • Blecha, Ivan: Proměny fenomenologie, Triton, Praha, 2007.
 • Petříček, M., Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996.
 • Valenta, Lubomír: Problémy analytické filozofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2003.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace