Z 89 Kvalita života. Proč nejsme šťastní, když jsme bohatí?

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Sledováno je několik cílů. Prvním je seznámit účastníky se složitostí mnohorozměrného a multidisciplinárního konceptu kvality života, vysvětlit jeho axiologické ukotvení, objasnit vnitřní strukturu dimenzí, domén a indikátorů. Druhým cílem je naučit účastníky výpočet Indexu kvality života na zvolené hierarchické úrovni a s pomocí teoretických poznatků analyticky hodnotit zjištěná fakta. Třetím cílem je naučit účastníky prezentovat svoji práci a obhajovat dosažené výsledky. 


Charakteristika

Kvalita života je jedním ze současných konceptů, usilujících o pochopení sociální a ekonomické reality. Tento koncept má dvě dimenze: subjektivní – nazývaná pohoda a objektivní, nazývaná kvalita místa. Výzkum kvality života v posledních desetiletích roste, vzniká věda o kvalitě života resp. věda o štěstí. Zvyšování kvality života se dostává do programů politických stran. Účastníci vzdělávací akce po jejím absolvování budou schopni porozumět konceptu kvality života ale i příbuzným konceptům štěstí nebo spokojenosti a pracovat s nimi.  


Obsah akce

Vzdělávací akce bude kombinovaná. Účastníci si vyslechnou přednášku a poté se aktivně zapojí formou psaní stručných esejí, vyplňováním dotazníku a výpočtem Indexu kvality života. Na závěr budou účastníci prezentovat svou práci a obhajovat dosažené výsledky.

Obsah vzdělávací akce:

1. O čem mluvíme, když hovoříme o kvalitě života? 
2. Kvalita života jako koncept, jeho vznik a vývoj.
3. Axiologie kvality života.
4. Dimenze, domény a indikátory
5. Výpočet Indexu kvality života
6. Interpretace prostorové diferenciace kvality života
7. Kvalita života v ČR
8. Mezinárodní hodnocení kvality života a postavení ČR v něm. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace