Bi 89 Buněčné membrány - základ životních procesů

Předmět
Biologie
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je seznámit účastníky s četnými funkcemi buněčné membrány z různých úhlů pohledu, od biochemického přes molekulárně biologický a fyziologický až po ekologický a evoluční. Důraz je kladen na propojení složení, struktury, molekulárního uspořádání a základních i odvozených funkcí biologických membrán, zejména ve vztahu k buňce a organismu. Jelikož buněčné membrány představují nedílnou součást buňky, hostící celou řadu funkcí včetně energetického metabolismu, vysvětlen bude i evoluční původ a význam jednotlivých prvků a jejich vzájemné propojení.


Charakteristika

Seminář má za cíl seznámit posluchače se stavbou a funkcí membránových struktur buňky výkladem následujících témat:

 • vlastnosti lipidů důležité pro vznik a udržení membrán; hydrofobní interakce, samouspořádání a heterogenita membrán
 • struktura a začlenění membránových proteinů do lipidové dvojvrstvy, význam cytoskeletu
 • funkční skupiny membránových proteinů: transport, signalizace, endocytóza
 • vysvětlení membránového potenciálu a jeho molekulární podstaty
 • specifika mitochondriálních a chloroplastových membrán
 • energetické procesy na membráně
 • vysvětlení původu membrán a membránových útvarů z evolučně biologického náhledu

Obsah akce

 1. Biologická membrána - základní charakterizace
 2. Lipidové složení membrán
  1. Definice lipidů, molekulární struktura
  2. Glycerolipidy a  sfingolipidy
  3. Cholesterol a uspořádání membrány
 3. Proteiny buněčných membrán, cytoskelet
 4. Transmembránové proteiny
  1. Typy a vlastnosti
  2. Začlenění bílkovin do membrán
 5. Transport látek přes membránu
  1. Membránové pumpy - ATPázy
  2. Iontové kanály
  3. Transportéry
  4. Membránový potenciál a přenos vzruchu
 6. Signalizace na membráně - typy receptorů a jejich funkce
 7. Váčková přeprava
  1. Formování a splývání váčků
  2. Sekreční dráha a endocytóza
 8. Evoluce membrán - od vzniku organických molekul po eukaryotickou buňku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace