ČJ 219 Inspirace k rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím literatury pro děti a mládež

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Akreditace
13170/2018-2-450

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářskou gramotnost (ČG); podporovat schopnost porozumění textu, jeho kritické hodnocení a zvládnutí komunikace s textem. Dále ukázat možnosti poznávání všemi smysly, hledání příslušných informací v textu a jejich aplikaci v praxi. Poznat moderní literaturu pro děti a mládež, jejíž pomocí je možno podpořit čtenářství a vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení. Materiály, s nimiž se bude pracovat, byly vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků na ZŠ a v odpovídajících ročnících 8letého gymnázia.


Charakteristika

V semináři bude účastníkům nabídnut výběr z moderní české i světové literatury pro děti a mládež. Na vybraných textech si učitelé vyzkoušejí některé  metody, postupy a techniky, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářskou gramotnost  a podporovat schopnost porozumění textu, jeho kritické hodnocení a zvládnutí komunikačních dovedností. Dále se zaměříme na možnosti vnímání literatury všemi smysly, hledání příslušných informací v textu, jejich aplikaci v praxi  a vytváření kladného vztahu ke čtení. Materiály, s nimiž se bude pracovat, byly vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků na ZŠ a v odpovídajících ročnících 8letého gymnázia.


Obsah akce


Obsah  1. semináře

 1. Seznámení s teoretickými poznatky výzkumů zaměřených na čtenářství
 2. Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem
 3. Tvořivý přístup ke čtení a psaní
 4. Čtení s předvídáním, čtení s otázkami
 5. Vyhledávání klíčových slov a konkrétních informací
 6. Učíme se navzájem, skládankové čtení,
 7. Práce s populárně naučným textem, s odbornou literaturou, s nelineárním textem
 8. Práce s ilustrací, komiksem

Obsah 2. semináře

 1. Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání
 2. Spolupráce s knihovnami
 3. Netradiční hodiny literární výchovy
 4. Podvojný deník – žákovské reflexe na četbu,
 5. Dopis literárnímu hrdinovi, řízené čtení, atd.
 6. Grafické organizéry, literatura a pět smyslů
 7. Hry s poezií
 8. Seznámení s moderní literaturou pro děti a mládež vhodnou pro práci ve vyučování a čtenářské dílny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace