ČJ 222 Konec s pletením jazyků – komparatistika

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
32209/2018-2-875

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámení s jazykovědnou (srovnávací) komparatistikou a jejím přínosem při výuce angličtiny, němčiny a češtiny


Charakteristika

Výuka jazyka neprobíhá izolovaně, ale navazuje na znalosti, kterými už žák disponuje - ať již angličtiny, němčiny, mateřštiny, případně dalších jazyků. Žáci si často stěžují, že se jim gramatika i slovíčka z jednotlivých jazyků pletou, ale z podobností i odlišností daných jazyků (jejich srovnávání) lze udělat i přínosný nástroj pro snazší zapamatování nových jevů ve vyučovaném jazyce a upevnění již poznaného z dalších jazyků.

Metody práce s jazykovědnou komparatistikou pro potřeby výuky cizích jazyků nebo mateřštiny budou ukázány v nejčastější kombinaci jazyků na našich školách angličtině, němčině a češtině.


Obsah akce

Výuka jazyka neprobíhá izolovaně, ale navazuje na znalosti, kterými už žák disponuje - ať již angličtiny, němčiny, mateřštiny, případně dalších jazyků. Žáci si často stěžují, že se jim gramatika i slovíčka z jednotlivých jazyků pletou, ale z podobností i odlišností daných jazyků (jejich srovnávání) lze udělat i přínosný nástroj pro snazší zapamatování nových jevů ve vyučovaném jazyce a upevnění již poznaného z dalších jazyků.

Metody práce s jazykovědnou komparatistikou pro potřeby výuky cizích jazyků nebo mateřštiny budou ukázány v nejčastější kombinaci jazyků na našich školách angličtině, němčině a češtině.

1´Úvod do komparatistiky – 1 hodina

2 Anglický – Český jazyk – 2 hodiny

3 Německý – Český jazyk – 2 hodiny

4 Anglický – Německý jazyk – Český jazyk – 2 hodiny

5 Závěrečné shrnutí – 1 hodina

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace