D 107 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
7313/2019-3-257

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Posluchači získají hlubší vhled do problematiky širších souvislostí týkajících se vzniku křesťanství (prvotní církev, gnosticismus), formování jeho pohledu na svět a základní věrouky a cesty od malé židovské sekty k univerzálnímu světovému náboženství. Posluchači budou seznámeni se základní terminologií, signifikantními motivy a pohledy na svět, boha, a člověka, jak se zformovaly během prvních staletí nové víry. Dále bude akcentován popis nejdůležitějších duchovních proudů /církví v rámci vývoje křesťanství. Větší prostor bude věnován vývoji katolické církve jako instituce, jejího učení a její roli ve společnosti v průběhu dějin. V neposlední řadě budou zmíněn vývoj křesťanství na území českých zemích od 9. století.

Posluchači semináře si budou moci stáhnout multimediální prezentaci a pracovní listy k tématu, které dále využijí ve výuce. V neposlední řadě budou lektorem akcentovány i mezipředmětové vztahy (ekonomie, zeměpis, politologie, právo apod.)


Obsah akce

Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku křesťanství, s fascinující cestou malé sekty v rámci judaismu k nejrozšířenějšímu náboženství světa. Kromě výkladu stěžejních myšlenek a výkladu formování dogmat na (ekumenických) koncilech se budeme zabývat vnitřní diferenciací a postupným vznikem jednotlivých významných duchovních proudů v rámci křesťanství. Nebude chybět ani základní přehled dějin katolické církve s přihlédnutím k jejímu kulturně-civilizační vlivu na evropské i světové dějiny. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace