EV 17 Radioaktivita přírodního prostředí České republiky

Předmět
Environmentální výchova
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
7313/2019-3-257

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Radioaktivita - historický vývoj. Zdroje radioaktivity, základy měření radioaktivity,  jednotky radioaktivity. Ukázka přístrojů a měření radiace. Životní prostředí a radioaktivita. 

 • Zdroje jaderného záření v životním prostředí
 • Veličiny a jednotky radioaktivity
 • Měření jaderného záření (ukázka)
 • Kosmické záření
 • Terestrické záření – radiometrická mapa ČR
 • Radioaktivita vod
 • Radioaktivita půdního a atmosférického vzduchu
 • Radioaktivita anthropogenních objektů v přírodním prostředí ČR
 • Jaderný spad
 • Legislativa ČR – Atomový zákon (č.263/2016) a základní normy radiace
 • Radon v životním prostředí a ochrana obyvatelstva ČR
 • Jaderná energetika a zdroje energie ČR
 • Hodnocení radioaktivity přírodního prostředí ČR


Obsah akce

Ukázka radiometrických přístrojů a měření radiace. Životní prostředí a radioaktivita.

Přednáška - presentace PPT:    Současný (2019) stav přírodních a umělých zdrojů radiace v přírodním prostředí ČR a jejich hodnocení ve srovnání s obecně platnými limity ozáření populace ve světě a v ČR. Kosmické záření, radioaktivita hornin ČR, radioaktivita vod, radioaktivita půdního a atmosférického vzduchu. Anthropogenní zdroje radioaktivity a jaderný spad v ČR. Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a ochrana obyvatelstva ČR před ionizujícím zářením: radonový index stavebních pozemků, radioaktivita stavebních materiálů, radiace v obytných a pobytových objektech, testy radioaktivity vod. Referenční hodnoty  a limitní hodnoty radioaktivity. Jaderné energie svyět a ČR.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace