PP 408 Technika hlasu v mluveném projevu

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem výuky je získání znalostí a základních dovedností potřebných ke správnému používání mluvního hlasu. Praktická část obsahuje řadu cvičení pro správné technické zacházení s hlasem a schopnost verbálního projevu i v indispozicích. Součástí je též konzultování individuálních hlasových problémů v oblasti poruch hlasu, jejich nápravy a prevence.


Obsah akce

Obsahem semináře je teorie o funkci dechového, hlasového a artikulačního ústrojí, pozorování, akusticko fonační návyky (pozitiva, negativa), dynamika, řečová intonace, frázování, tempo, mimika a gestikulace. Součástí je hygiena hlasu, poruchy a jejich náprava a prevence. Ke každé stati se váží praktická cvičení.

Témata výuky:

 • teorie o funkci dechového ústrojí, dechová cvičení
 • teorie hlasového ústrojí a hlasová mluvní cvičení pro správné posazení mluvního hlasu a jeho znělost
 • teorie artikulačního ústrojí a artikulační cvičení,
 • pozorování akusticko fonačních návyků (pozitiva, negativa)
 • dynamika v plynulé řeči
 • čtení z listu, práce s nepřipraveným textem
 • řečová intonace
 • frázování, tempo
 • mimika a gestikulace
 • hygiena hlasu, poruchy hlasu a jejich náprava a prevence
 • používání hlasu v období hlasové indispozice
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace