Che 79 Jak porozumět dnešnímu světu – vědecká gramotnost ve 21. století

Předmět
Chemie
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
7313/2019-3-257

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Hlavním cílem kurzu je prakticky a interaktivní formou zdůraznit roli vědecké gramotnosti ve spojitosti s přírodovědným vzděláváním jako nezbytného pomocníka v každodenním životě v posuzování vlivu vědeckých poznatků. Kurikulum středoškolského studenta v přírodovědných oborech je optimální prostor pro zprostředkování významu vědecké gramotnosti v souvislosti s rozhodujícím vlivem vědy a jejích poznatků na společnost i jednotlivce, což klade nároky na povědomost učitelů těchto oborů na středních školách právě o vědecké gramotnosti.


Charakteristika

Život v dnešní společnosti je nepředstavitelný bez vlivu vědy a jejích poznatků. S tím, jak se vzdalují vědecké myšlení a praxe osobní praxi širší středoškolsky vzdělané populace, rostou společenská rizika nepochopení vědy a jejích poznatků, což může vrcholit až tzv. odpíračstvím (denialism). Na druhé straně, porozumění základním principům vědecké práce by mělo umožnit orientovat se snadněji ve složitém světě současnosti, ve kterém rozhodnutí nejen profesionální, ale i ta v osobním životě, mohou být na tomto porozumění závislá. Středoškolské studium je vhodným obdobím, kdy studenty s tímto tématem seznamovat. Bude-li student i jeho učitel vědecky gramotný, tj. bude nejen znát, ale i chápat, bude se snadněji pohybovat v prostředí, které je netriviálními vědeckými poznatky přímo utvářeno. Vědecká gramotnost, vyučovaná spojením faktu/poznatku se způsobem, jakým byl tento získán, posiluje schopnost porozumět širším souvislostem a důsledkům dopadu vědeckého poznání na život jednotlivce i společnosti.


Obsah akce

Jak věda funguje a proč je vůbec úspěšná (3 h)

- vědecké poznání jako metodické a systematické rozvíjení přirozeného způsobu získávání poznání; kritické pochybnosti jako základní nástroje vědeckého poznání; naše mysl a přirozená omezení při získávání poznání

Věda jako nový druh gramotnosti (2 h)

- vědecká gramotnost a zásadní vliv vědeckých poznatků a jejich povahy na běžný život každého z nás; jak poznáme, co je škodlivé a co není, a proč tomu tak je; vztah vědy a přírodovědného vzdělávání; osobní postoje k vědeckým poznatkům výrazně ovlivňují společnost (odpíračtví HIV-AIDS, očkování, fluoridace vody, GMO, atp.)

Jak skloubit klasickou znalostní výuku a výuku vědecké gramotnosti (3 h)

- využití historie získávání vědeckých poznatků v kombinaci s probíraným učivem přírodovědných oborů – vybrané příklady z fyziky (např. vývoj modelu Sluneční soustavy), chemie (např. vývoj organické syntézy) i biologie (např. vývoj mikrobiologie); uvěřitelnost i obtížně srozumitelného vědeckého poznatku je vyšší, víme-li, jak byl poznatek získán

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace