M 205 Heuristické strategie při řešení úloh ze školské matematiky aneb co dělat, když žáci a studenti neví, jak začít řešit úlohu.

Předmět
Matematika
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
32209/2018-2-875

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Účastníci semináře se naučí aktivně používat vybrané heuristické strategie při řešení problémů a tím zvýší svou schopnost umožnit větší části svých žáků a studentů vyřešit úlohy ze školské matematiky. Tím mohou významně změnit i postoj svých žáků a studentů k řešení problémů a výuce matematiky jako takové.


Obsah akce

V semináři si ukážeme různé způsoby řešení úloh ze školské matematiky. Na konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak je možné postupovat, když žáci z nějakých důvodů nejsou schopni postupovat přímým způsobem nebo vůbec nevědí, jak úlohu začít řešit. Věnovat se budeme především heuristickým strategiím zvaným Řešitelský obrázek, Systematické experimentování, Analogie, Přeformulování problému, Užití falešného předpokladu a Pokus – ověření – korekce. Stručně přiblížíme také výsledky dvouleté experimentální výuky, která přinesla jak u žáků, tak i u participujících učitelů zajímavé změny nejen v dovednostech, ale i v postojích k řešení problémů a výuce matematiky. Účastníci kurzu si odnesou zadání úloh včetně pracovních listů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace