M 207 Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice

Předmět
Matematika
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
12475/2017-2-556

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je nabídnout učitelům náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný život.


Charakteristika

Seminář je věnován zařazování aktivit herního typu a objevování do vyučování matematice. Cílem je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které aktivity herního a soutěžního typu a objevování přinášejí do vyučování matematice, a na příkladech ukázat jejich možnosti pro různé věkové kategorie žáků. I když je přednostně zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ, najdou si v něm vhodné náměty i učitelé 1. stupně ZŠ a SŠ.


Obsah akce

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:

  • Zařazení didaktických her do vyučování
  • Funkce herních aktivit ve vyučování matematice
  • Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice
  • Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

(4 hodiny)

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:

  • Příprava aktivit pro objevování v matematice
  • Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
  • Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky
  • Zařazování návodů a rozšíření
  • Vysvětlování a dokazování
  • Ukázky vhodných situací

 (4 hodiny)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace