M 210 Budování neformálního poznání u zlomků aneb co dělat, aby jim žáci opravdu rozuměli

Předmět
Matematika
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Ukázat a vyzkoušet si způsoby, jak mohou žáci aktivně pracovat se zlomky a sami tak objevit některé algoritmy (například pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků), které mohou učitelé jednoduše zařadit do výuky.

Ukázat, čeho je dobré se ve výuce a práci se zlomky vyvarovat.

Poskytnou tipy a doporučení pro použití ve výuce i mimo ni.


Charakteristika

 • Jednou z oblastí matematiky, ve které mívají žáci zásadní problémy a nedostatky, jsou zlomky. Žáci velmi často nerozumí jejich podstatě a učí se s nimi pracovat pouze formálně, tedy pamětně a bez porozumění.
 • V rámci semináře budou představeny techniky, jak se tomuto vyvarovat a co bychom jako učitelé mohli dělat, aby žáci nejen lépe rozuměli pojmu zlomek, ale uměli s ním pracovat i po delší době, kdy se se zlomky nesetkají. Ukážeme a zkusíme si, jak mohou žáci sami objevit algoritmy pro operace se zlomky (jako sčítání, odčítání, násobení a dělení), jaké všechny modely by měli znát a co je dobré zmínit, aby pro ně zlomky nebyly takovým strašákem.
 • Účastníci budou vedeni, aby sami aktivně plnili úlohy a zkusili si tak, s jakými obtížemi se mohou jejich žáci potýkat. Některé oblasti budou doplněny videoukázkou, nad kterými bude vedena diskuze.

Obsah akce

Účastníci budou vedeni, aby sami aktivně plnili úlohy a zkusili si tak, s jakými obtížemi se můžou jejich žáci potýkat. Některé oblasti budou doplněny videoukázkou, nad kterými bude vedena diskuze.

 • Zařazení tématu do vzdělávací oblasti*
 • Nejčastější problémy žáků (0,5 h)
 • Seznámení se s různými modely pojmu zlomek (kruhový model, úsečka, diskrétní model, čokoláda apod.) a práce s nimi (1 h)
 • Zlomek jako část celku*
 • Objevení a prezentace základních algoritmů pro práci se zlomky (2,5 h)
 • Zlomky na číselné ose (0,5 h)
 • Gradované úlohy k procvičení (0,5 h)
 • Závěrečná diskuze a shrnutí (0,5 h)

* méně než 0,5 h


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

psací potřeby

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace