NJ 112 Písničky ve výuce německého jazyka

Předmět
Německý jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
5950/2018-2-239

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámit učitele německého jazyka s různými způsoby využití písniček ve výuce německého na ZŠ i SŠ


Charakteristika

Německý jazyk vyučuji jako druhý cizí jazyk na technicky zaměřené škole již od roku 1993. Potýkám se s problémy motivace žáků k učení německého jazyka, práce v početných skupinkách žáků s velmi rozdílnými znalostmi jazyka. To vše mě neustále nutí hledat nové způsoby, jak žáky zaujmout, něco je naučit a motivovat je k tomu, aby byli ochotni se něco naučit sami.

Velmi pozitivně je žáky hodnocena práce s písničkou. Proto hledám různé možnosti, jak písničku do výuky zařadit a jak pomocí písničky, jejího poslechu nebo práce s textem písně mohu posilovat všechny jazykové kompetence žáků. O tyto své zkušenosti bych se s vámi ráda podělila na tomto cyklu seminářů.


Obsah akce

Účastníci semináře se seznámí s různými metodami využití písniček ve výuce, s různými výstupy a metodami práce vedoucím k zatraktivnění výuky.

Osnova:

 1. Volba vhodné písničky pro dané téma
 2. Zpracování písničky
 3. Využití internetu pro přípravu výuky s využitím písničky
 4. Metody využití písničky
 5. Využití práce s písničkou ve skupinách s různou jazykovou úrovní žáků

Způsoby využití písniček:

 • Písničky s vhodnou slovní zásobou lze využít pro procvičení slovní zásoby
 • (z.B. Körperteile, Wetter, Geschenke, Partnerschaft, Liebe, Altagsprobleme, … – čísto těla, počasí, dárky, partnerství, láska, probléme  všedního, … )
 • Vhodně vybrané písničky na procvičování mluvnice
 • (z.B. Presens, Adjektive,Pronomem, Artikel, Personalpronome, Zahlen, Perfektum – přítomný čas, p řídavná jména, zájména, šleny, osobní zájmena, číslovky, minulý čas)
 • Využití písníček k porozumění, jako podklad pro konverzaci
 • Využití  písniček jako aktivizačního prvku v hodině
 • Zpívání
 • Psaní krátkých textů či básniček – Kreatives Schreiben (Kreativní psaní)

Formy práce s písničkou

(z.B.Lüskentexte, Richtig×Falsch, Fragen und Atworten, Richtige Reihefolge, Zuorden, Suchen im Text, Zeichnen des Lieds, Ilustration des Lieds, Rheime-Ergänzung, Musik mit Bilder assoziiren, falsche Texte korrigieren – text s mezerami, dobřeךpatně, otázky a odpovědi, správné pořadí, přiřazení, vyhledávání v textu, kreslení písničky, ilustrace písničky, doplnění rýmů, asociace písniček a obrázků, vyhledávání chyb v  textu)

Pro využití ve výuce jsou vhodné písničky Tokio Hotel, Die Ärzte, Die Phantastische Vier, Rammstein, Wise Guys, Die Prinzen, Tote Hosen, Clueso, Alexander Knappe

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace