Kurzy

Bi 90 Matematika v přírodních vědách (mezipředmětové vazby)

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář je věnován úlohám, které spojují matematiku a přírodní vědy. Tyto úlohy by zcela přirozeně měly žákovi navozovat dojem, že matematika je součástí přírodních věd.

Seminář je naplněný ukázkami příkladů, které propojují přírodní vědy a matematiku. Tyto příklady vycházejí z britských učebnic a také z poznatků o badatelsky orientovaném vyučování. Učitelé si v průběhu semináře sami vyzkouší, jak vytvářet nové úlohy a jakých chyb se při tom vyvarovat.

 • Význam mezipředmětových vztahů.
 • Praktické ukázky propojení matematiky a přírodopisu/biologie.
 • Spojení těchto úloh a aktivizujících metod výuky.
 • Vytváření nových úloh.

další informace

Olomouc 17.01.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 206 Práce s chybou ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Nezdar – chyba – překážka

Typy překážek    

Odstraňování překážek   

Výukové prostředí založené na práci s chybou 

Identifikace, interpretace a korekce chyb 

Práce učitele s chybou

 

 

 

další informace

Olomouc 09.10.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 207 Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:

 • Zařazení didaktických her do vyučování
 • Funkce herních aktivit ve vyučování matematice
 • Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice
 • Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

(4 hodiny)

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:

 • Příprava aktivit pro objevování v matematice
 • Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
 • Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky
 • Zařazování návodů a rozšíření
 • Vysvětlování a dokazování
 • Ukázky vhodných situací

 (4 hodiny)

další informace

Olomouc 04.12.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 209 Využívání pomůcek v hodinách matematiky: aritmetika 2. stupně ZŠ

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Na semináři se učitelé seznámí s možnostmi využití různých pomůcek v hodinách matematiky, a to zejména Montessori pomůcek i dalších pomůcek pro aritmetiku, algebru a geometrii. Učitelé budou seznámeni s efektivními a oblíbenými přístupy k výuce matematiky. Učitelé se seznámí s pomůckami pro utváření pojmu zlomku či desetinného čísla, dělitelnosti, jako jsou Zlomková věž, Tabulka na desetinná čísla aj. Ukážeme si, jak lze vytvářet aritmetická a algebraická schémata, která pomáhají s pochopením pojmů a s upevněním postupů.

další informace

Olomouc 20.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZSV 31 Spotřebitelské úvěry – na co si dát pozor při jejich sjednávání

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem spotřebitelských úvěrů a rovněž i možnostmi oddlužení.

1. Spotřebitelské úvěry – základní pojmy, členění a druhy.

2. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

3. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

4. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

5. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

6. Možnosti oddlužnění v legislativních podmínkách v ČR.

7. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

8. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

další informace

Olomouc 25.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 212 Základní kurz popisné statistiky

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni se základy popisné statistiky včetně praktických řešení.

1. Základní statistické pojmy (význam a pojetí statistiky, základní statistické pojmy, klasifikace proměnných, plán statistického zkoumání).

2. Základní statistické pojmy (význam a pojetí statistiky, základní statistické pojmy, klasifikace proměnných, plán statistického zkoumání).

3. Jednorozměrná popisná statistika – elementární zpracování dat – nominální proměnná.

4. Jednorozměrná popisná statistika – elementární zpracování dat – metrická proměnná.

5. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky polohy.

6. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky variability.

7. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky šikmosti.

8. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky špičatosti.

další informace

Olomouc 18.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 214 K čemu je ta tvá matematika? Copak jde štěstí vypočítat?

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod. Matematika a X - vztah matematiky a toho ostatního: co lze a co nelze matemtizovat,  (pomalé) myšlení o matematice a matematika o (rychlém) myšlení, heuristiky,  kognitivní zahlcení,  logiky se nezbavíme, co je pravda a co fejk.

2. hod. Matematika a pravděpodobnost (všichni by rádi, aby se vynechalo, ale bohužel se to používá): náhoda či chaos, všudypřítomná statistika, jak (ne)odhalit souvislosti, jak (ne)předpovědět volby prezidenta.

3. hod. Matematika a rozhodování: vícekriteriální rozhodování aneb když je něco za něco, NP-úplnost aneb proč nelze sestavit ideální rozvrh, co když nevím přesně, pro co se rozhoduji, co lze a co nelze převést na peníze

4. hod. Rozhodování - praktické ukázky: algoritmus nejkratší cesty aneb co je skryto v navigaci, jak nejlépe přestěhovat záhony, kdy se nevyplatí stavět nové silnice.

5. hod. Matematika a hry: modelování konfliktních situací, spravedlivá a nespravedlivá hra, Nashovo ekvilibrium aneb jak se dostat do ráje, když každý táhne za jiný provaz, proč hrajeme, i když prohráváme, pojištění proti prohře

6. hod. Hry - praktické ukázky: "strategie" pro "kámen nůžky papír", hra na obecné dobro aneb jak donutit neplatiče platit, jak to přijde, že sázková kancelář na rozdíl od sázkařů neprodělá.

7. hod. Matematika a spravedlnost: jak spravedlivě rozdělit koláč, super-aditivní efekt aneb jak se podělit, když 1+1=3, co (ne)dokáže neviditelná ruka trhu, nutnost pravidel aneb jak by to vypadalo, kdyby každý jezdil jak chce, proč by byl socialismus super, jen kdyby….

8. hod. Závěrečný „test“:  shrnutí, diskuse

další informace

Olomouc 25.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace