Kurzy

Z 91 Krajina: Ohrožené kulturní dědictví kolem nás

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Zákonná ochrana území se vztahuje v ČR na přírodní areály a památkové zóny. Současná kulturní krajina Česka však obsahuje málo nápadné segmenty, které pocházejí jak z časů před příchodem průmyslové revoluce, tak přímo či nepřímo formované průmyslem a průmyslovoi společností. Tyto segmenty krajiny nepožívají prozatím dostatečné pozornosti ani státu, ani veřejnosti a jen sporadicky nepoetných odborníků. Učitelé jsou těmi nejvhodnějšími aktéry, kteří mohou jak tyto segmenty ve svém okolí objevit, tak představit veřejnosti jako cenné, každodenně se však ztracející se dědictví minulých dob. V semináři budou demonstrovány indicie předindustriální a postindustriální krajiny, možnosti jejich zjišťování, kvalitativního hodnocení, poznání míry jejich ohrožení a způsoby jejich osvětové propagace mezi veřejností a institucemi coby jedněch symbolů lokální či regionální hrdosti a patriotismu.

další informace

Praha 10.1.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 17.1.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 24.1.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 92 Evropská unie v kostce

Lektor/ka kurzu
Mgr. Tereza Marošková
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 1. Obecný úvod a historie evropské integrace
 2. Evropské instituce I.
 3. Evropské instituce II.
 4. Rozhodovací procesy a evropské právo
 5. Rozpočet & politiky EU
 6. Role České republiky v EU
 7. Strukturální fondy
 8.  Závěr a zhodnocení kurzu

další informace

Brno 10.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 07.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 05.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 93 O planetě Zemi z pohledu geologie

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Chvátal
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
1385/2019-2-31
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce je zaměřena na seznámení (případně rekapitulaci a rozšíření poznatků) účastníků s moderní teorií planety Země – deskovou tektoniku. Jak naše planeta vznikla a jak se vyvíjí? Co je uvnitř zemského tělesa a jak to víme? Jak funguje zemská kůra a jak se to projevuje na zemském povrchu, kde žijeme? Jak souvisejí geologické procesy s utvářením krajin na Zemi? A jakou to má souvislost s životem člověka a naší civilizací? Formou jde o výklad/vyprávění s obrázky doplněný prezentací menšího množství geologických vzorků (nejrozšířenějších hornin zemského tělesa). Velký důraz je kladen na co nejlepší srozumitelnost výkladu a co nejmenší používání bohužel značně rozšířené „záhadné“ geologické terminologie, která obyčejně většinu zájemců hned v zárodku odrazuje a činí z geologie zdánlivě nedostupný a nezáživný obor – pravý opak je přitom pravdou. Snahou je vybrat to podstatné, tj. nepřetěžovat účastníky podružnými detaily, a vždy vše vysvětlit srozumitelně z několika stran. Též vybavit účastníky různými zajímavostmi z oboru, které by mohli použít ve výuce a obohatit jimi svůj výklad žákům. Velký prostor je věnován dotazům, připomínkám a komentářům účastníků a hlavně v druhé polovině může být seminář směřován podle jejich zájmu, takže účastníci si mohou doplnit či ujasnit ty pasáže, které je zajímají nebo jim činí potíže.

 • Co je uvnitř Země a jak to víme? Jak se hlubiny Země studují? Slupkovitá stavba Země a kde se vzala. 0,5 h
 • Zemské jádro, jeho složení a stavba. Co nám říkají meteority? Magnetické pole Země. 1 h
 • Zemský plášť, jeho složení a stavba. Proudění plášťových hornin. 0,5 h
 • Zemská kůra a procesy deskové tektoniky. Kontinentální drift. Desková tektonika: desky a jejich posouvání, rozhraní sbíhavá a rozbíhavá, jevy na rozhraních (středooceánské hřbety, hlubokomořské příkopy, ostrovní oblouky a aktivní okraje kontinentů, pásemná pohoří), horké skvrny. Modelování povrchu vnitřními geologickými silami. Sopečná činnost, zemětřesení, tsunami. Jak je desková tektonika potvrzena a jaké jsou proti ní námitky? 4 hod.
 • Modelování povrchu vnějšími geologickými silami, jejich protichůdnost a spolupůsobení s vnitřními procesy. Země jako „organismus“. Srovnání s Venuší a Marsem. 1 h
 • Přehledně geologická stavba a vývoj území České republiky. 1 h
 • Případně lze na vhodných místech začlenit další témata podle zájmu účastníků (v minulosti byl zájem třeba o vltavíny, ropu, podzemní vodu, skalní města, zkameněliny, vznik a vývoj života na Zemi, mimozemský život…)

Doporučená literatura: Chvátal, M.: Geologie pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2014.

další informace

Brno 11.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 15.01.2020, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 94 Využití GIS v sociální geografii

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Geoinformační technologie se v dnešní době využívají v mnoha sférách lidské činnosti, neboť naprostá většina dat má prostorový charakter. Sociálně-geografická témata patří ke klíčovým, při jejichž studiu se geoinformační systémy (GIS) v menší či větší míře uplatňují. GIS přitom není pouze mapové úložiště pro uchování a správu dat, ale zejména nástroj pro analýzy a tvorbu rozhodnutí. Kde zřídit novou služebnu policie? Jaká varianta trasy dálnice je vhodnější? Kde se nachází ohnisko nákazy? Na všechny tyto otázky dokážeme s pomocí vhodných dat a analýz v GIS odpovědět. Významné místo mají GIS v řízení měst a regionů a prostorovém plánování.

V rámci semináře budou ukázány různé mapové servery (národní geoportál INSPIRE, krajské geoportály…) využitelné v oblasti územního a regionálního rozvoje. Představeny budou různé aplikace do výuky zeměpisu, které mohou pedagogům pomoci ve zpracování sociálně-geografických tematických celků a přispět k vyšší motivaci žáků. Součástí semináře bude i řešení praktické úlohy ve volně dostupném softwaru QGIS týkající se problému optimalizace umístění na základě zadaných podmínek. Využita budou tzv. otevřená geodata, která umožňují samostatnou práci v GIS softwaru.

další informace

Brno 18.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Olomouc 09.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Praha 06.01.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Z 95 Rozvojové země a my – proč jsou chudé a bohaté národy?

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je představit jeho účastníkům různé dimenze chudoby a paradigmata rozvoje a roli migrace obyvatel u těchto fenoménů. Budou prezentovány tzv. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs), k jejichž plnění s v rámci OSN přihlásila i Česká republika. V rámci kurzu bude v teoretické rovině i na základě příkladů prezentováno a diskutováno, proč jsou chudé a bohaté národy, problematika „bipolarity“ mezi bohatým Severem a chudým Jihem a jak probíhá migrace mezi těmito regiony. Budou prezentovány rozvojové teorie vysvětlující příčiny chudoby; politické, sociální a environmentální souvislosti chudoby v rozvojových zemích; diskusí nad tématy rozvojové pomoc a tzv. remitencí, zda lze zastavit migrace poskytováním rozvojové pomoci; oddlužení, brain drain/gain/. Bude také představena rozvojová spolupráce České republiky a její vztah s migrační politikou a dále rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Výklad bude doplněn zkušenostmi lektorů z projektových a výzkumných aktivit v rozvojových regionech Evropy, Asie a Afriky. 

další informace

Brno 14.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 24.10.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 05.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace