Kurzy

Bi 90 Matematika v přírodních vědách (mezipředmětové vazby)

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář je věnován úlohám, které spojují matematiku a přírodní vědy. Tyto úlohy by zcela přirozeně měly žákovi navozovat dojem, že matematika je součástí přírodních věd.

Seminář je naplněný ukázkami příkladů, které propojují přírodní vědy a matematiku. Tyto příklady vycházejí z britských učebnic a také z poznatků o badatelsky orientovaném vyučování. Učitelé si v průběhu semináře sami vyzkouší, jak vytvářet nové úlohy a jakých chyb se při tom vyvarovat.

 • Význam mezipředmětových vztahů.
 • Praktické ukázky propojení matematiky a přírodopisu/biologie.
 • Spojení těchto úloh a aktivizujících metod výuky.
 • Vytváření nových úloh.

další informace

Brno 10.01.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Olomouc 17.01.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Praha 14.01.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

M 205 Heuristické strategie při řešení úloh ze školské matematiky aneb co dělat, když žáci a studenti neví, jak začít řešit úlohu.

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
32209/2018-2-875
Počet vyučovacích hodin
4

V semináři si ukážeme různé způsoby řešení úloh ze školské matematiky. Na konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak je možné postupovat, když žáci z nějakých důvodů nejsou schopni postupovat přímým způsobem nebo vůbec nevědí, jak úlohu začít řešit. Věnovat se budeme především heuristickým strategiím zvaným Řešitelský obrázek, Systematické experimentování, Analogie, Přeformulování problému, Užití falešného předpokladu a Pokus – ověření – korekce. Stručně přiblížíme také výsledky dvouleté experimentální výuky, která přinesla jak u žáků, tak i u participujících učitelů zajímavé změny nejen v dovednostech, ale i v postojích k řešení problémů a výuce matematiky. Účastníci kurzu si odnesou zadání úloh včetně pracovních listů.

další informace

Praha 26.11.2019, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

880 Kč

 objednat

M 206 Práce s chybou ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Nezdar – chyba – překážka

Typy překážek    

Odstraňování překážek   

Výukové prostředí založené na práci s chybou 

Identifikace, interpretace a korekce chyb 

Práce učitele s chybou

 

 

 

další informace

Olomouc 09.10.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Brno 16.10.2019, 8:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Praha 6.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

M 207 Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:

 • Zařazení didaktických her do vyučování
 • Funkce herních aktivit ve vyučování matematice
 • Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice
 • Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

(4 hodiny)

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:

 • Příprava aktivit pro objevování v matematice
 • Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
 • Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky
 • Zařazování návodů a rozšíření
 • Vysvětlování a dokazování
 • Ukázky vhodných situací

 (4 hodiny)

další informace

Praha 11.12.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Brno 20.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Olomouc 04.12.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

M 209 Využívání pomůcek v hodinách matematiky: aritmetika 2. stupně ZŠ

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Na semináři se učitelé seznámí s možnostmi využití různých pomůcek v hodinách matematiky, a to zejména Montessori pomůcek i dalších pomůcek pro aritmetiku, algebru a geometrii. Učitelé budou seznámeni s efektivními a oblíbenými přístupy k výuce matematiky. Učitelé se seznámí s pomůckami pro utváření pojmu zlomku či desetinného čísla, dělitelnosti, jako jsou Zlomková věž, Tabulka na desetinná čísla aj. Ukážeme si, jak lze vytvářet aritmetická a algebraická schémata, která pomáhají s pochopením pojmů a s upevněním postupů.

další informace

Brno 09.10.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Praha 15.1.2020, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Olomouc 20.11.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

M 212 Základní kurz popisné statistiky

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni se základy popisné statistiky včetně praktických řešení.

1. Základní statistické pojmy (význam a pojetí statistiky, základní statistické pojmy, klasifikace proměnných, plán statistického zkoumání).

2. Základní statistické pojmy (význam a pojetí statistiky, základní statistické pojmy, klasifikace proměnných, plán statistického zkoumání).

3. Jednorozměrná popisná statistika – elementární zpracování dat – nominální proměnná.

4. Jednorozměrná popisná statistika – elementární zpracování dat – metrická proměnná.

5. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky polohy.

6. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky variability.

7. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky šikmosti.

8. Jednorozměrná popisná statistika – statistické charakteristiky špičatosti.

další informace

Praha 04.10.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

M 213 Využití počítače v matematice

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

JEDNÁ SE O 1. ČÁST, DALŠÍ DVĚ POKRAČOVÁNÍ BUDOU NABÍDNUTA V DALŠÍCH POLOLETÍCH(lze se zúčastnit všech tří kurzů a obdržet certifikát na 24 vyuč. hodin nebo pouze prvních dvou částí a obdržet certifikát na 16 vyuč. hodin)

Počítač a jeho využití v matematice, matematické programy a jejich klasifikace, psaní matematického textu, programy:  Geogebra, Sketchometry. Možnosti využití internetu v matematice. 

další informace

Praha 13.12.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 950 Kč

 objednat

Brno 10.1.2020, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 950 Kč

 objednat

M 214 K čemu je ta tvá matematika? Copak jde štěstí vypočítat?

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod. Matematika a X - vztah matematiky a toho ostatního: co lze a co nelze matemtizovat,  (pomalé) myšlení o matematice a matematika o (rychlém) myšlení, heuristiky,  kognitivní zahlcení,  logiky se nezbavíme, co je pravda a co fejk.

2. hod. Matematika a pravděpodobnost (všichni by rádi, aby se vynechalo, ale bohužel se to používá): náhoda či chaos, všudypřítomná statistika, jak (ne)odhalit souvislosti, jak (ne)předpovědět volby prezidenta.

3. hod. Matematika a rozhodování: vícekriteriální rozhodování aneb když je něco za něco, NP-úplnost aneb proč nelze sestavit ideální rozvrh, co když nevím přesně, pro co se rozhoduji, co lze a co nelze převést na peníze

4. hod. Rozhodování - praktické ukázky: algoritmus nejkratší cesty aneb co je skryto v navigaci, jak nejlépe přestěhovat záhony, kdy se nevyplatí stavět nové silnice.

5. hod. Matematika a hry: modelování konfliktních situací, spravedlivá a nespravedlivá hra, Nashovo ekvilibrium aneb jak se dostat do ráje, když každý táhne za jiný provaz, proč hrajeme, i když prohráváme, pojištění proti prohře

6. hod. Hry - praktické ukázky: "strategie" pro "kámen nůžky papír", hra na obecné dobro aneb jak donutit neplatiče platit, jak to přijde, že sázková kancelář na rozdíl od sázkařů neprodělá.

7. hod. Matematika a spravedlnost: jak spravedlivě rozdělit koláč, super-aditivní efekt aneb jak se podělit, když 1+1=3, co (ne)dokáže neviditelná ruka trhu, nutnost pravidel aneb jak by to vypadalo, kdyby každý jezdil jak chce, proč by byl socialismus super, jen kdyby….

8. hod. Závěrečný „test“:  shrnutí, diskuse

další informace

Praha 17.10.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

ZSV 31 Spotřebitelské úvěry – na co si dát pozor při jejich sjednávání

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem spotřebitelských úvěrů a rovněž i možnostmi oddlužení.

1. Spotřebitelské úvěry – základní pojmy, členění a druhy.

2. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

3. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

4. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

5. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

6. Možnosti oddlužnění v legislativních podmínkách v ČR.

7. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

8. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

další informace

Praha 28.1.2020, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Brno 11.10.2019, 9:30 –16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Olomouc 25.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace