Kurzy

ZŠ 79 Výuka na 1. stupni KRE4T1VNĚ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, vychovatelé ve školních družinách
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

TÉMA I. - Rozvíjení slovní zásoby a jak si oblíbit gramatiku: v češtině i cizím jazyce

 • trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím
 • sedm pádů hrou
 • přirozené osvojování slovní zásoby ve věkově smíšené skupině

TÉMA II. - Matematika

 • Jak trénovat aritmetiku
 • Sirkové hlavolamy s kartami
 • Řešení rovnic

TÉMA III. - Znalosti z humanitních oborů

 • Jak rozvíjet odbornou slovní zásobu
 • Jak si pamatovat skrze příběhy
 • Jak nadchnout děti pro letopočty

TÉMA IV. - Znalosti z přírodovědných oborů a jak je procvičovat

 • Vysvětlete přírodní úkaz s omezenou slovní zásobou
 • Popište fyzikální jev právníkovi, lékaři, pekaři i farmáři

TÉMA V. - Propojování znalostí z různých oborů

 • da Vinci, Bach a další velikáni jako inspirace
 • základní pochopení komplexních témat: Evropská unie, stárnutí populace, umělá inteligence

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 • icebreaker: Dobro a zlo
 • smyslová rozcvička: Čísloschovka (zraková percepce), Kreativní domino (sluchová paměť), Stavitelé (jemná motorika)
 • trénink komunikačních dovedností: Pantomima, Souboj vypravěčů, Černý lev (hra na empatickou komunikaci), Diplomati (vysvětlování s omezenou slovní zásobou)
 • 1. hodina cizího jazyka: „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • hodina češtiny: Slovní ping-pong, Slovní fotbal
 • hodina matematiky: Počítací dobble
 • trénink letopočtů: Léta Páně
 • humanitně zaměřená hodina: Mosty (hra na klíčová slova) na téma historie
 • přírodovědně zaměřená hodina

další informace

Brno 12.10.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 204 ANGLIČTINA KRE4T1VNĚ: od začátečníků až po velmi pokročilé

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky

TÉMA I. - Sebedůvěra v cizím jazyce

 • Překonání prvotního strachu z cizího jazyka aneb „v okamžiku, kdy se cizí jazyk začínáte učit, jej už docela dobře ovládáte“
 • Trénink neohroženosti aneb ani v mateřštině jsme neexcelovali na první dobrou
 • Trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím

TÉMA II. - Znalosti a používání jazyka, reálie

 • Jak se vyjádřit (i s minimální slovní zásobou)
 • Jak rozvíjet základní i pokročilou slovní zásobu
 • Jak si oblíbit gramatiku a jak ji procvičovat
 • Jak přesvědčivě argumentovat v cizím jazyce
 • Jak si osvojit reálie dané země

TÉMA III. - Výuka „na míru“

 • Aktivity pro práci se skupinou různě pokročilých žáků
 • Jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor)
 • Jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem

TÉMA IV. - Cizí jazyk jako cesta

 • Zažít víceznačnost slov, bohatství jejich významů aneb Proč polygloti občas dělají více chyb než ostatní
 • Tolerantnost vůči chybám: cizí jazyk jako skvělý trenažér
 • O symbióze učitele a internetu aneb musí učitel znát nazpaměť Velký slovník česko-anglický?

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 •  „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • Slovní ping-pong
 • Černý lev aneb O nejlepší hashtag
 • Slovní fotbal pro překladatele a jejich děti
 • O co, že to není Dostojevský?

další informace

Brno 17.10.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

Brno 8.1.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ZŠ 78 Angličtina od začátku – JAK dál?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

V kurzu najdeme základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Učitelé se seznámí se způsobem práce s jazykem na základě aktivit, které využívají k práci v jiných předmětech. Propojenost hraje klíčovou roli v jazykové práci. Bohatým využíváním neverbálních komunikačních prostředků lze dosáhnout efektivního osvojování. Seznámení s možnostmi využití reálií, obrázků, kartiček,  hudebně-taneční a pohybové hry, didaktické hry. Ukážeme si, jak lze využít pohádek při osvojování jazyka.

Důležitou oblastí výuky je organizace prostoru a jazyk, kterým dáváme pokyny. Podíváme se, jaké nejčastější chyby se v této oblasti vyskytují a pokusíme se vytvořit sadu pokynů pro typické situace - zahájení činností, přechod mezi jednotlivými částmi, instrukce k aktivitám, hodnocení.

Úvod do problematiky, vlastní zkušenosti - 45 min

Geometrické tvary, proč jsou důležité, jak naučit a jak s nimi pracovat - 60 min

Classroom language and management - jak organizovat činnosti, jaký jazyk používat, překládat?  - 90 min

Využití písniček a her - uplatnění poznatků z předchozí části v praxi - 45 min

Pohádka ve výuce - propojení s výtvarnou, hudební oblastí  - 90 min

Závěr, shrnutí, diskuze - 30 min

další informace

Brno 07.11.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 80 Jak na hudebku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás. Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube), Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Nabídne rozmanitou práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“.

 

další informace

Brno 10.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace