Kurzy

ZŠ 79 Výuka na 1. stupni KRE4T1VNĚ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, vychovatelé ve školních družinách
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

TÉMA I. - Rozvíjení slovní zásoby a jak si oblíbit gramatiku: v češtině i cizím jazyce

 • trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím
 • sedm pádů hrou
 • přirozené osvojování slovní zásoby ve věkově smíšené skupině

TÉMA II. - Matematika

 • Jak trénovat aritmetiku
 • Sirkové hlavolamy s kartami
 • Řešení rovnic

TÉMA III. - Znalosti z humanitních oborů

 • Jak rozvíjet odbornou slovní zásobu
 • Jak si pamatovat skrze příběhy
 • Jak nadchnout děti pro letopočty

TÉMA IV. - Znalosti z přírodovědných oborů a jak je procvičovat

 • Vysvětlete přírodní úkaz s omezenou slovní zásobou
 • Popište fyzikální jev právníkovi, lékaři, pekaři i farmáři

TÉMA V. - Propojování znalostí z různých oborů

 • da Vinci, Bach a další velikáni jako inspirace
 • základní pochopení komplexních témat: Evropská unie, stárnutí populace, umělá inteligence

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 • icebreaker: Dobro a zlo
 • smyslová rozcvička: Čísloschovka (zraková percepce), Kreativní domino (sluchová paměť), Stavitelé (jemná motorika)
 • trénink komunikačních dovedností: Pantomima, Souboj vypravěčů, Černý lev (hra na empatickou komunikaci), Diplomati (vysvětlování s omezenou slovní zásobou)
 • 1. hodina cizího jazyka: „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • hodina češtiny: Slovní ping-pong, Slovní fotbal
 • hodina matematiky: Počítací dobble
 • trénink letopočtů: Léta Páně
 • humanitně zaměřená hodina: Mosty (hra na klíčová slova) na téma historie
 • přírodovědně zaměřená hodina

další informace

Olomouc 15.10.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 204 ANGLIČTINA KRE4T1VNĚ: od začátečníků až po velmi pokročilé

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky

TÉMA I. - Sebedůvěra v cizím jazyce

 • Překonání prvotního strachu z cizího jazyka aneb „v okamžiku, kdy se cizí jazyk začínáte učit, jej už docela dobře ovládáte“
 • Trénink neohroženosti aneb ani v mateřštině jsme neexcelovali na první dobrou
 • Trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím

TÉMA II. - Znalosti a používání jazyka, reálie

 • Jak se vyjádřit (i s minimální slovní zásobou)
 • Jak rozvíjet základní i pokročilou slovní zásobu
 • Jak si oblíbit gramatiku a jak ji procvičovat
 • Jak přesvědčivě argumentovat v cizím jazyce
 • Jak si osvojit reálie dané země

TÉMA III. - Výuka „na míru“

 • Aktivity pro práci se skupinou různě pokročilých žáků
 • Jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor)
 • Jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem

TÉMA IV. - Cizí jazyk jako cesta

 • Zažít víceznačnost slov, bohatství jejich významů aneb Proč polygloti občas dělají více chyb než ostatní
 • Tolerantnost vůči chybám: cizí jazyk jako skvělý trenažér
 • O symbióze učitele a internetu aneb musí učitel znát nazpaměť Velký slovník česko-anglický?

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 •  „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • Slovní ping-pong
 • Černý lev aneb O nejlepší hashtag
 • Slovní fotbal pro překladatele a jejich děti
 • O co, že to není Dostojevský?

další informace

Olomouc 16.10.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

Olomouc 10.1.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 198 Rozvíjení čtenářských dovedností na základní škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Klára Vakočová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
16
Tento kurz lze zařadit do šablony
Čtenářská gramotnost

JEDNÁ SE O BLOK DVOU SEMINÁŘŮ PO 8 VYUČOVACÍCH HODINÁCH VE DVOU DNECH (CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE JE 16 VYUČOVACÍCH HODIN)

Seminář je tvořen dvěma souvislými bloky, z nichž každý má 8hodinovou časovou dotaci. Program se zabývá efektivními kroky podporujícími rozvoj čtení a čtenářských dovedností na základní škole. První blok je zaměřen na obecná východiska a teoretické poznatky práce s textem a jeho různými podobami. Účastníci budou pracovat nejen s texty beletristickými, ale i naučnými v různorodých formách (komiks, karikatura, encyklopedie, internetové texty). Na těchto ukázkách se prakticky seznámí s metodami podporujícími čtenářské dovednosti jako například čtení s tabulkou předpovědí, čtení s otázkami či metodou podvojného deníku. Druhý blok semináře se věnuje metodám a formám aktivního učení zvyšujících čtenářskou gramotnost. Mimo tyto jednotlivé edukační metody se účastníci seznámí i s komplexními přístupy k tématu čtenářské gramotnosti v podobě čtenářských dílen a čtenářských klubů. Jejich zaváděním do výuky, plánování i individuální podporou žáků. 

další informace

Olomouc 13.11. a 11.12.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 700 Kč

 objednat

ZŠ 76 Luční školka

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Nováčková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář pro pedagogy MŠ a pro 1 stupeň zaměřený na bezobratlé živočichy, kteří žijí uvnitř i venku. Navštívíme úžasný, ale často přehlížený svět. Svět, který žije vlastním životem všude kolem nás, mikrosvět v trávě, půdě nebo v potoce. Prožijeme aktivity vedoucí děti k pozorování a citlivému vnímání a bezobratlých živočichů. Hlavním cílem je ukázat rozmanitost druhů bezobratlých živočichů, posílení pozitivního vztahu k nim a uvědomění si jejich nezastupitelnosti v ekosystémech.

1. Beruška a její kamarádi- úvod představení publikace a celého projektu           60min

2. U rozvážného hlemýždě    15min

3. U šikovného mravence       15min

4. U pečlivého pavouka         30min

5. U krasavce motýla             60min

6. Přírodní zahrady                 30min

7. Refexe, závěr                     45 min

V ceně kurzu je i publikace Luční školka od paní lektorky.

 

další informace

Olomouc 02.11.2018, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 330 Kč

 objednat

ZŠ 78 Angličtina od začátku – JAK dál?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

V kurzu najdeme základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Učitelé se seznámí se způsobem práce s jazykem na základě aktivit, které využívají k práci v jiných předmětech. Propojenost hraje klíčovou roli v jazykové práci. Bohatým využíváním neverbálních komunikačních prostředků lze dosáhnout efektivního osvojování. Seznámení s možnostmi využití reálií, obrázků, kartiček,  hudebně-taneční a pohybové hry, didaktické hry. Ukážeme si, jak lze využít pohádek při osvojování jazyka.

Důležitou oblastí výuky je organizace prostoru a jazyk, kterým dáváme pokyny. Podíváme se, jaké nejčastější chyby se v této oblasti vyskytují a pokusíme se vytvořit sadu pokynů pro typické situace - zahájení činností, přechod mezi jednotlivými částmi, instrukce k aktivitám, hodnocení.

Úvod do problematiky, vlastní zkušenosti - 45 min

Geometrické tvary, proč jsou důležité, jak naučit a jak s nimi pracovat - 60 min

Classroom language and management - jak organizovat činnosti, jaký jazyk používat, překládat?  - 90 min

Využití písniček a her - uplatnění poznatků z předchozí části v praxi - 45 min

Pohádka ve výuce - propojení s výtvarnou, hudební oblastí  - 90 min

Závěr, shrnutí, diskuze - 30 min

další informace

Olomouc 13.12.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 80 Jak na hudebku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás. Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube), Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Nabídne rozmanitou práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“.

 

další informace

Olomouc 17.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 82 Dramatizace pro učitele MŠ a ZŠ

Lektor/ka kurzu
Mgr. Roman Musil
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář Dramatizace pro učitele MŠ a ZŠ vede k zamyšlení se, proč je dobré hrát s dětmi a žáky divadlo. Praktickou formou, doplněnou teoretickým výkladem, ukáže několik možností, jak vzniká divadelní inscenace ve školním prostředí. Jaké prostředky může taková inscenace využít, aby byly pro žáky co nejpřirozenější, a hlavně ukáže, jak je možné zapojit do přípravy a realizace divadelního představení co nejvíce dětí či žáků. Po absolvování semináře bude učitel umět zdramatizovat jednoduchou literární předlohu prózy, poezie či písňového textu, bude mít představu, jak se zdramatizovaný text připravuje a režíruje.

Témata výuky:

 • Základních pojmy: divadlo, dramatizace, inscenace
 • Význam dramatizace ve škole
 • Ukázka dramatizace prozaického textu
 • Ukázka dramatizace poezie
 • Ukázka dramatizace písňového textu 

další informace

Olomouc 09.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ZŠ 83 Využití online aplikací na ZŠ1

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
4

Jak zpestřit výuku, nestrávit příliš mnoho času s přípravami , pomoci slabším žákům či zaujmout žáky nadanější?  Pomocníkem mohou být online dostupné aplikace. Zaměříme se na myšlenkové mapy, testové a kvízové otázky, slovní mraky.  Přijďte se inspirovat. Nebojte se digitálních technologií. Ikdyž vám už není dvacet, zvládnete to. Ke každému účastníkovi přistupuji individuálně a respektuji jeho tempo. Online aplikace  mohou výrazně pomoci i v individuální práci se žáky, kteří mají se vzděláváním potíže. Je dobré učit děti způsobem, který je baví.

Slovní mraky 

 • popis možností využití v různých částech vyučovací hodiny
 • ukázka dostupné online aplikace
 • praktický nácvik práce s touto aplikací
 • vytvoření vlastního mraku slov pod odborným vedením lektorky
 • upozornění na didaktické zásady

Kvízy a testové otázky

 • ukázka dostupných aplikací
 • poukázání na didaktické nedostatky a přednosti jednotlivých aplikací
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací
 • vytvoření vlastního kvízu pod odborným vedením lektorky

Myšlenkové mapy

 • vysvětlení možností využití myšlenkových map ve výuce
 • ukázka dostupných aplikací
 • poukázání na didaktické nedostatky a přednosti jednotlivých aplikací
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací

Křížovky

 • ukázka dostupné aplikace
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací
 • vytvoření vlastní křížovky pod odborným vedením lektorky

 Tištěné kartičky

 • ukázka aplikace, která umožní vytvořit vlastní kartičky různých tvarů, např. domino 
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací
 • vytvoření vlastních kartiček  pod odborným vedením lektorky

další informace

Olomouc 03.12.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 85 Angličtina od začátku – JAK začít?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

V tomto kurzu se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka, kterou je organizace výuky, přechody mezi aktivitami, možnosti, jak pracovat s tématem pohádky na sadě konkrétních aktivit, motivovaných samotnou pohádkou, písničkou, příběhem. Budeme se věnovat problematice první hodiny, jak představit téma, jak využívat postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka.

Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi efektivní.

Práce s příběhy je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip.

Úvod, seznámení s tématikou, omyly v současném, běžně používaném přístupu

Jak začít - simulace první hodiny

Rozvíjení zvoleného tématu

Práce se slovní zásobou

Dá se použít pohádka u dětí-začátečníků? 

Závěr, shrnutí, čas na dotazy

další informace

Olomouc 9.11.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace