Kurzy

W - PP 13 Motivace a motivátory

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přehled témat:

 • Motivace - vnější x vnitřní
 • Smysluplnost výuky
 • Možnosti, kdy si žák vybírá, co bude dělat, na čem bude pracovat
 • Potřeby žáků a možnosti učitele, jak tyto potřeby naplnit
 • Klíčové kompetence k učení
 • Formulace cílů – SMART a Bloomova taxonomie
 • Hodnocení žáků, produktů a procesů – sumativní x formativní
 • Kritéria hodnocení

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. shrnutí dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe

 

Anotace:

V rámci dílny se účastník seznámí s tím, jak motivovat žáky k učení tak, aby rozeznal vnější a vnitřní motivaci. Společně budeme hledat příležitosti směřující k vnitřní motivaci žáků. Budeme hledat, co podnítí smysluplnost učení, jak zajistit, aby si žáci mohli vybírat, jak organizovat skupinovou a kooperativní výuku a jak poskytovat účinnou zpětnou vazbu. Každý účastník dostane podpůrné materiály v elektronické podobě.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 05.06.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 18 Distanční vzdělávání s využitím moderních technologií

Lektor/ka kurzu
Bc. Petr Chamula
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
3 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

- Úvod - co potřebujeme k plnohodnotné distanční výuce?
 
- Nearpod 
- seznámení s aplikací a jejími možnostmi (vzorová lekce)
- stručný průvodce vytvořením lekce
- prostor pro otázky
 
- Zoom
- popis funkcí, jejich využití v distanční výuce
- ukázka integrace aplikací Nearpod a Zoom
 
- Google Classroom
- popis funkcí a jejich využití ve výuce
- ukázka integrace s ostatními aplikacemi
- prostor pro otázky a diskuzi

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 23.9.2020, 16:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

400 Kč

 objednat

W - IT 4 Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Webinář (rozdělený na několik samostatných bloků) účastníky připojené přes internet seznámí s nástroji umožňujícím zabezpečit data učitelů i žáků před zneužitím a ukáže rizik plynoucí z možného zneužití různých druhů dat. Dále se účastníci seznámí se způsoby omezení rizik plynoucích z používání online nástrojů pro vedení a podporu výuky na různých typech škol a v různých předmětech, a to včetně cloudových služeb, a seznámí se se specifickými požadavky při používání nástrojů online výuky na mobilních zařízeních.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 9.9. a 10.9. 2020, 17:00–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace