Kurzy

ČJ 355 Práce s písňovým textem a zhudebněnou poezií

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Ukážeme si různé možnosti didaktického využití písně a zhudebněné básně v rámci mezipředmětových vztahů, komparaci různých zpracování stejných textů a témat, odlišné vnímání písně a básně atd. Zhudebnění dává básni nový rozměr a do jisté míry pomůže i s její interpretací. Na vybraných ukázkách si prakticky vyzkoušíme některé postupy využití písně v hodinách mluvnice, slohu i literární výchovy. Seznámíme se s nejčastěji zhudebňovanými básníky i s básníky zpívajícími.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 02.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 10.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Praha 17.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

ČJ 351 Praktické a zábavné aktivity do hodin literatury k okamžitému použití.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Tomáš Ficza
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz se soustředí na konkrétní aktivity, které lze okamžitě využít v hodinách výuky literatury. Důraz je kladen na klasické metody jako volné psaní, myšlenkové mapy či čtení s předvídáním. V kurzu se ale účastníci také seznámí se zcela novými aktivitami, které propojují tradiční pedagogiku a zážitkovou pedagogiku. V semináři se podíváme na to, jak využít prvky dramatické výchovy, jak zapojit moderní technologie nebo jak udělat z hodiny zážitek (inovativní aktivity jako např. „tržiště“, „speed dating“ a mnoho dalších) Cílem kurzu je, aby si účastníci odnesli portfolio aktivit, které by mohli ihned druhý den zakomponovat do svých hodin. Aktivity jsou prověřené praxí a účastníci si jich velké množství vyzkouší na vlastní kůži.

 • Přivítání, představení konceptu semináře, diskuze o potřebách učitele literatury (30 min.)
 • Představování tradičnějších aktivit na textech, teoretické vysvětlení cvičení (2,5 h)
 • Představování zážitkových a inovativních metod, zapojení účastníků, aby si zkusili aktivity z pozice studenta (3-4 h)
 • Zapojení moderních technologií a prvků formativního hodnocení do hodin (2-3 h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 03.10.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 28.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 12.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 270 Anglická klasika a její obraz na plátně - webinář

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přednáška je zaměřená na uchopení tématu britské knižní „klasiky“ v širším kontextu, zároveň pomůže se zorientovat v moderních filmových zpracováních významných literárních děl z této doby. Přednáška bude plná málo známých zajímavostí, perliček, které zpestří vyučovací hodinu, dále např., audiovizuálních ukázek.

 • Kontext Velké Británie v 18. a 19. století, společenský vývoj v období romantismu a raně viktoriánské doby (1h)
 • - Zásadní rysy dobové literární scény – vztah mezi autory, nakladateli a publikem (1h)
 • - Klíčoví autoři: jezerní básníci, Walter Scott, druhá generace romantiků, sestry Brontë, Charles Dicknes (1h)
 • - Přehled a srovnání filmových a seriálových adaptací (0,h)
 • - Pseudoromantismus na filmovém plátně (Bridgertonovi apod.) (0,5h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 11.10.2024, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

ČJ 356 Ruská klasická literatura - webinář

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurs seznámí s vývojem ruské literatury 19. století od období jejího konstituování po nástup moderny. Představí hlavní osobnosti epochy romantismu a realismu. Zvláště se zastaví u osobností A. S. Puškina, M. J. Lermontova, N. V. Gogola, I. S. Turgeněva, I. A. Gončarova, L. N. Tolstého a F. M. Dostojevského. Popíše vývoj poezie a dramatu jako svébytných druhů literatury. Na základě analýzy vybraných děl výše uvedených autorů nastíní myšlenkový svět ruské klasické literatury.

 • Ruská klasická literatura, její vývoj a význam 1 hodina
 • Puškin a Lermontov 1 hodina
 • N. V. Gogol 1 hodina
 • I. S. Turgeněv a I. A. Gončarov 1 hodina
 • Vývoj ruského dramatu 19. století od klasicismu po Čechova 1 hodina
 • Vývoj ruské poezie 19. století od Puškina po Solovjova  1 hodina
 • L. N. Tolstoj 1 hodina
 • F. M. Dostojevskij 1 hodina

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 21.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 357 Klasická literatura neklasicky

Lektor/ka kurzu
Radka Vojáčková
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Praktická ukázka čtenářských lekcí, které pracují s texty klasické literatury. Formou čtenářských lekcí se žáci seznámí s klasickými díly literatury a to pomocí metod, jež současně vedou k prohloubení čtenářských strategií. Žáci zábavnou formou analyzují texty a současně si osvojují základy naratologického zkoumání textů.

Použité techniky:

Čtenářské lekce – literární kroužky, Véénův diagram, dílny psaní, naratologické lekce

 • Jáma a kyvadlo – prostor příběhu, hororový žánr, dílna psaní – 45 minut
 • Bylo nás pět – shrnování příběhu – 45 minut
 • Kniha džunglí – postavení postavy v příběhu – 45 minut
 • Robinson Crusoe – analýza textu v literárních skupinkách, srovnání textů pomocí Véénova diagramu – 90 minut
 • Tom Sawyer – forma vyprávění, deníky – 45 minut
 • Dekameron – postava příběhu z pohledu naratologie – 90 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 24.10.2024, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 14.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 21.11.2024, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 352 Anglická klasika a její obraz na plátně

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přednáška je zaměřená na uchopení tématu britské knižní „klasiky“ v širším kontextu, zároveň pomůže se zorientovat v moderních filmových zpracováních významných literárních děl z této doby. Přednáška bude plná málo známých zajímavostí, perliček, které zpestří vyučovací hodinu, dále např., audiovizuálních ukázek.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 25.10.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 01.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 08.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 350 Dříve tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obsah je zaměřen na současnou literaturu pro děti staršího školního věku a pro dospívající mládež. Volně navazuje na seminář Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (LPDM). Nabídne vybrané tituly z LPDM, v nichž se objevují témata, kterým autoři v minulosti věnovali pozornost jen okrajově nebo vůbec. Učitelé mohou při práci s ukázkami využít mezipředmětové vztahy s výchovou k občanství nebo s dějepisem i vazbu na vzdělávací oblast Člověk a zdraví.

Pozornost bude věnována následující tematice:

Teoretický úvod, závislosti, nemoci, tělesně handicapovaný jedinec, duševní handicap,                sociální a kulturní handicap, smrt. Účastníci si vyzkoušejí práci s vybranými literárními      texty.  V závěru proběhne evaluace, diskuse a sdělování zkušeností.                               

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 04.11.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Praha 06.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 29.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

ČJ 353 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přehled témat:

 • čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
 • metody práce s texty a konstruktivismus
 • výukové programy s využitím metod práce s texty
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má mít osvojené dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních výukových programů či metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu vyzkoušených metod práce s texty v elektronické podobě. Každý účastník bude mít příležitost si naplánovat, jaké nejbližší kroky podnikne ve své praxi. Vytvoří si nástřel konkrétní vyučovací jednotky. Každý účastník bude mít možnost svůj nástřel sdílet s ostatními účastníky i možnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Tato témata úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 03.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 05.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 10.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 165 Orální historie a práce s pamětníky aneb dějepis jinak. Žák/student historikem v oblasti nejnovějších dějin.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz je určen všem učitelům ZŠ a SŠ, VOŠ, VŠ zajímajícím se o využití metody orální historie ve výuce. Kurz seznámí vyučující s základy orální historie.

Hlavní část kurzu je věnována vedení rozhovorů, výběru pamětníků/narátorů, volbě otázek, volbě prostředí pro nahrávání, platné legislativě pro uchování záznamů a rovněž výstupům z orálně historických projektů.

Kurz přinese praktické ukázky – výstupy práce žáků a studentů v podobě audiovizuálních dokumentů, žákovských a studentských prací, lexikonů apod.

Seminář vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, z pěti publikací a desítek článků doma i v zahraničí. Účastníci kurzu obdrží podpůrné materiály pro vlastní vedení projektů.

 • Orální historie, kvalitativní metoda výzkumu – historie, postavení ve světě a u nás.
 • Orálně historický výzkum – postup (vedení rozhovoru), vlastní projekt.
 • Analýza, intepretace OH projektu.
 • Výsledky OH projektů – seminární práce, žákovské práce, dokumenty, web. Probereme vlastní nápady na vedení rozhovorů z řad učitelů.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 31.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 27.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 4.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 653 Aktivní učitel - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zajímají Vás možnosti využití technologií ve výuce?  Na semináři se seznámíte s pár tipy na ovládání operačního systému windows. Vyzkoušíme si bezplatné webové stránky pro tvorbu materiálů do výuky - osmisměrky, přeskládávačky, křížovky, trimina, dobble. Ukážeme si pomocníky do vyučovací hodiny - losovátko, turnajový pavouk, organizér do třídy. Představím vám možnosti sdílení souborů - OneDrive, Disk Google. Ukážeme si, možnosti jak využít umělou inteligenci pro potřebu učitele. Pro zapojení telefonu a tabletu využijeme Quizziz a Wordwall. Vytvoříme si plakát v Canvě a vyzkoušíme i instalaci programu Tarzia. Cílem semináře je představit počítač/notebook/telefon/tablet jako pomocníka učitele při vyučovací hodině. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet. Seminář je pro učitele I., II. i III. stupně.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 01.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 12.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 274 Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Nezdůrazňuje rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázaly. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.

Cíle dílny čtení

· rozvíjení vědomého čtenářství

· vytváření kladného vztahu k vlastní četbě

· motivování k celoživotnímu učení

· podpořit kladné vztahy v kolektivu třídy, pracovat s textem, zpracovávat informace,   

   vyjadřovat názory ke čtenému textu

· seznámit žáky s knižním fondem školní knihovny

Témata:

Čtenářská dílna – význam, pravidla, výhody, nevýhody                                         45 min

Výběr knih pro čtenářskou dílnu                                                                              45 min

Inspirace pro čtenářskou dílnu – prostředí, křeslo pro hosta                                    45 min

Záznamy o četbě – formy zápisu dle čtenářské úrovně                                          135 min

Rozhovory o četbě  - třífázový rozhovor, překřížené skupiny                                 90 min                          

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZSV 84 Jazyk a kultura – kultura a jazyk

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Předmětem kurzu je přiblížit účastníkům pojetí vztah kultury a jazyka prostřednictvím kognitivních systémů. Základem je však představení co je to kultura, její možné dvojí vidění, zároveň vymezení pojmu „jazyk“ v komparaci s pojmem „parole“. Téma vztahu jazyka a kultury vychází z oblasti lingvistické antropologie, zvláště jeho lingvistický determinismus Saphir-Whorfovy hypotézy. Přiblížena a bude také experiencialistická kategorizace podle G. Lakoffa. Témata budou zpracovány a presentovány na powerpointtu.

 • Kultura v pojetí různých teorií – 1 v. hodina
 • Jazyk jako symbolická forma a jeho vliv – 1 v. hodina
 • Jazyk vs. parole; Arbitrárnost, lineárnost, diskontinuita: E. Cassirer, N. Chomsky, Saphir, F. de Saussure, C. Lévi-Strauss – 1 v. hodina
 • Jazyková struktura a jeho základní principy společnosti /komponentová a sémantická analýza/; klasifikace kultury a jazykový popis  -   2 v. hodiny
 • Saphir-Whorfova hypotéza; obraz světa, strukturace prostoru a času dané kultury – 2 v. hodina
 • Lakoffova klasifikace kultury jazykem – 1 v. hodina.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace