Kurzy

W - ČJ 1 Počátky moderny v české literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zrození generace české moderny a její umělecké požadavky, emancipace umělecké kritiky, osobnost Františka Xavera Šaldy.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.9.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 2 Anarchističtí buřiči

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Objasnění problematičnosti pojmu, představitelé a jejich umělecké požadavky, angažovanost umění, osobnost Viktora Dyka.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 24.9.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 3 Expresionismus v české literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení směru a otázka jeho existence v české literatuře, recepce tohoto směru v české literární historii, osobnost Richarda Weinera.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.09.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 4 Avantgarda v české literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Objasnění pojmu a jeho společensko-politické souvislosti, projevy avantgardních směrů v české literatuře a avantgardní literární skupiny, poetismus.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 01.10.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 5 Čapkovská generace

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Příslušníci generace a jejich postavení v rámci kultury první republiky, různá pojmenování tohoto uskupení, osobnost Karla Čapka.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 5.10.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 8 Reflexe holokaustu v české próze

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kulturně-společenský úvod týkající se židovské tragédie za druhé světové války; různé způsoby zobrazení holokaustu v české literatuře v průběhu poválečných literárních dějin: první vlna hned po válce (Jiří Weil), druhá vlna v 60. letech (Arnošt Lustig, Ladislav Fuks, Ladislav Grosman), třetí vlna v próze po roce 1989 (Radka Denemarková, Jáchym Topol, Hana Andronikova).
 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 12.10.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ČJ 9 Situace české literatury po roce 1989

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obecná charakteristika domácí literatury v české transformované společnosti a nejpodstatnější aspekty ve srovnání s literárním životem za normalizace. Proměny nakladatelského trhu, kniha jako zboží, konkurenční média vůči tištěné literatuře. 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 7.10.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ZSV 10 Proměna mezinárodní politiky ve 21. století: svět po americké hegemonii

Lektor/ka kurzu
Aleš Karmazin, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Podle mnohých politologů a sociologů bylo dlouhé 19. století obdobím, kdy došlo ke stvoření moderního světa tak, jak ho známe dnes s jeho mocenskou a ekonomickou strukturou včetně problémů různého druhu. V tomto webináři se zaměříme na počátek 21. století jako další možný dějinný zlom. Podobně jako v 19. století dochází dnes k výrazným technologickým změnám (digitální technologie a umělá inteligence) k mocenské transformaci (růst nových velmocí a upadající role těch starých) či hledání nového politického konsensu v domácí i mezinárodní politice (populismus, přehodnocování velkých ideologických směrů). Zatímco v 19. století dochází k počátkům globalizace (dominance Západu, propojování světa, zintenzivňování mezinárodní ekonomické výměny, první mezinárodní organizace), dnes čelí globalizace řadě výzev a prochází významnou transformací. Zároveň s tímto se musíme vyrovnávat s negativní dopady dosavadní modernizace, zejm. v podobě negativních externalit dopadajících na životní prostředí. Jde o svět, který se nachází ve stavu po americké dominanci, a to v oblastech geopolitiky, ekonomiky i technologie.

Webinář bude mít dvě hlavní části. V první se bude věnovat současné mocenské transformaci na globální scéně. Zde budeme diskutovat růst Číny a dalších nezápadních států, relativní úpadek USA, možnosti globálního konfliktu a zmenšující se roli některých mechanismů globálního vládnutí. Ve druhé části vymezíme již dnes viditelné a do budoucna očekávatelné dopady hlavních faktorů, které budou ovlivňovat globální budoucnost – nastupující model globálního řádu, změny v oblasti technologií a ekonomické produkce. V menší míře přihlédneme k environmentální problematice, globální demografii a otázce globálního zdraví. Zároveň se budeme věnovat tomu, jak se tyto jednotlivé trendy navzájem podporují.

Webinář bude mít formu přednáškového výkladu s možností otázek. Na ilustraci jednotlivých problémů bude používat velmi krátké případové studie s relevancí pro současnou politiku (např. role čínských technologických společností v domácím prostředí i ve světě či vztah populismu modernizačním strategiím států). K webináři budou poskytnuty doplňkové materiály.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.09.2020, 16:30–21:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZSV 13 Dějiny mezinárodních vztahů od roku 1848 po současnost

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Teorie mezinárodních vztahů: moc, stát, suverenita, zahraniční politika státu 
 • Velmocenský systém 
 • První a druhá světová válka
 • Studená válka
 • Vývoj po roce 1992

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.9.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 000 Kč

 objednat

W - IT 3 Matematika a fyzika hrou

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Jak učit matematiku a fyziku formou hry a ještě zapojit počítače? Tvorbou počítačových her. Ve virtuálním světě hry platí matematické a fyzikální zákony jako v reálném světě. Pojďme si takový jednoduchý herní svět vytvořit a ukázat si uplatnění matematiky a fyziky v praxi. Konkrétně se podíváme na uplatnění výrazové logiky, analytické geometrie a klasické mechaniky.

 • počítačové hry jako nejrychleji rostoucí trh
 • uplatnění matematiky a fyziky v počítačových hrách – praktické příklady z analytické geometrie a klasické mechaniky
 • Seznámení s vývojovým prostředím Game maker 8
 • tvorba první hry
 • prerekvizity žáků a možná úskalí

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 11.9.2020, 17:30–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - IT 4 Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Webinář (rozdělený na několik samostatných bloků) účastníky připojené přes internet seznámí s nástroji umožňujícím zabezpečit data učitelů i žáků před zneužitím a ukáže rizik plynoucí z možného zneužití různých druhů dat. Dále se účastníci seznámí se způsoby omezení rizik plynoucích z používání online nástrojů pro vedení a podporu výuky na různých typech škol a v různých předmětech, a to včetně cloudových služeb, a seznámí se se specifickými požadavky při používání nástrojů online výuky na mobilních zařízeních.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 9.9. a 10.9. 2020, 17:00–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

W - PP 18 Distanční vzdělávání s využitím moderních technologií

Lektor/ka kurzu
Bc. Petr Chamula
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
3 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

- Úvod - co potřebujeme k plnohodnotné distanční výuce?
 
- Nearpod 
- seznámení s aplikací a jejími možnostmi (vzorová lekce)
- stručný průvodce vytvořením lekce
- prostor pro otázky
 
- Zoom
- popis funkcí, jejich využití v distanční výuce
- ukázka integrace aplikací Nearpod a Zoom
 
- Google Classroom
- popis funkcí a jejich využití ve výuce
- ukázka integrace s ostatními aplikacemi
- prostor pro otázky a diskuzi

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 23.9.2020, 16:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

400 Kč

 objednat

W - FY 1 Palivové články přechod na ekologickou platformu v dopravě a domácnostech. Kde a jak zařadit tyto znalosti do výuky ZŠ a SŠ.

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Jiři Diviš
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vzdělávací akce je zaměřena na získání znalostí  v oblasti využití alternativních zdrojů energie (=palivové články_vodíková technologie). Součástí akce bude i vazba vodíkové technologie na ostatní alternativní zdroje (=solární a větrná).

Na základě experimentů  seznámí účastníky se základy využití alternativních zdrojů energie a vazbu těchto znalostí ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ.

 

Provoz a vlastnosti PEM elektrolyzéru

Provoz a vlastnosti PEM palivového článku

Charakteristické křivky elektrolyzéru a palivového článku

Energetická účinnost elektrolyzéru a palivového článku

Využití vodíkových technologií v dopravě a domácnostech

Vazba získaných znalostí na výuku přírodních věd ZŠ a SŠ.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 6.10.2020, 17:00–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - D 5 Dějiny praktické medicíny a hygieny od pravěku do současnosti

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marie Michlová
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bude doplněno
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Přehled dějin medicíny, nejen akademický vývoj, ale také praktický vývoj hygieny a životního stylu
 • Globální perspektiva se zaměřením na moderní dějiny Evropy
 • Powerpointová prezentace s obrázky, kvízy, diskuze
 • Dějiny medicíny od pravěku do současnosti, s důrazem na moderní dějiny Evropy (1h)
 • Teorie vs. praxe v medicíně (1h)
 • Vliv dějin na medicíny na světové dějiny (politika, ekonomika, sociální dějiny) a naopak (1h)
 • Perličky ze světových dějin medicíny (1h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 16.10.2020, 17:00–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace