Kurzy

W - ZSV 1 Základy dějin evropské integrace

Lektor/ka kurzu
Ing. Bc. Karel Pučelík
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

• První plány a pokusy o integraci
• Vývoj po druhé světové válce
• 60. a 70. let – rozšiřování i první problémy
• Britská role v integračním procesu
• Od konce 20. století do současnosti

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 15.4. 2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ZSV 2 Co jsou násilní nestátní aktéři (VNSA) a máme se jich bát?

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

- co jsou VNSA? (státní vs. nestátní aktér, typologie VNSA);

- VNSA v moderní historické perspektivě (historie fenoménu, příčiny existence VNSA);

- VNSA  a bezpečnost (VNSA jako poskytovalé bezpečnosti vs. jako bezpečnostní hrozba);

- radikálně-salafističtí VNSA (od Al-Káidy k Daeši).

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 5.5.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 1 Relaxační techniky nejen ve výuce

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V kontextu dnešní doby, v níž k nám proudí velké množství informací nejrůznějšího charakteru představující enormní zátěž pro naši psychiku, se potřeba cílené, vědomé relaxace jeví nikoli jako zbytečný luxus či jeden z módních výstřelků, nýbrž jako nepostradatelná nutnost.

Webinář bude mít dvě části – úvodní teoretickou, na niž bude navazovat obsáhlejší část praktická. První část bude věnována vysvětlení neurofyziologického principu relaxace a stavu jí protikladného, stresu; prezentovány budou moderní výzkumy na tomto poli a jejich závěry.

V následující, praktické, části se účastníci seznámí s různými relaxačními technikami (viz níže), přičemž důraz bude kladen na jejich praktický nácvik; pozornost bude věnovaná i otázce, jak lze tyto techniky či jejich prvky začlenit do výuky.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 2 Asertivita a její využití ve škole, jak slušně prosadit svůj názor.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • 4 základní pravidla efektivní komunikace
 • Typy chování a manipulace
 • Manipulace a obrana proti ní
 • Nejčastější příčiny a projevy agresivity
 • Asertivita v pedagogických podmínkách
 • Asertivní práva
 • Asertivní techniky a jejich použití ve škole
 • Asertivní učitel a asertivní kázeň
 • Asertivní přijetí oprávněné a neoprávněné kritiky a reakce na ně

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 21.4.2020, 9:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 3 Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Základní předpoklady efektivní komunikace
 • Složky komunikace
 • Otázky a jejich význam
 • Umění naslouchat
 • Přesvědčivé a srozumitelné vyjadřování
 • Prevence konfliktních situací a zvládání námitek
 • Komunikace a vztah se žáky
 • Motivace žáků a dobrý učitel
 • Efektivní komunikační postupy ve škole
 • Rodiče a učitelé – jak mezi sebou komunikovat

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 24.4.2020, 9:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 4 Základní pedagogické rozhovory ve škole - umění pochvaly, kritiky, oznámení rozhodnutí a omluvy.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Proč a za co chválit – základní pravidla.
 • Proč se děti chtějí učit - motivační cyklus.
 • Způsoby nevhodného podání pochvaly.
 • Jak efektivně sdělit kritiku (pokárání).
 • Základní pravidla sdělování kritiky.
 • Příprava „manažerské“ kritiky (pokárání).
 • Stereotypy při podávání kritiky.
 • Reakce na oprávněnou a neoprávněnou kritiku.
 • Vyvážená zpětná vazba.
 • Jak se správně omluvit.
 • Jak odmítat a říkat NE bez pocitů viny.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.4.2020, 09:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - M 1 Didaktické situace ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Didaktická situace, její příprava, realizace a analýza 
 • Didaktický kontrakt a jeho důsledky 
 • Chyby, nezdary a překážky při vyučování matematice; možnosti jejich odstraňování 
 • Ukázky „dobré praxe“
 • Všechny použité pojmy budou ilustrovány na konkrétních ukázkách z vyučování matematice.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - NJ 1 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky (výkladové, synonymní aj.), webové literární antologie, zásobníky výukových materiálů, portály pro jazykovou výuku předškolních dětí a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně žákům, ale mají být také prostředkem proti syndromu vyhoření učitele.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.05.2020, 15:30–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - NJ 2 COMIKS ve službách učitele němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastníci si rozšíří obzor v oblasti, která dnes představuje součást německé výtvarné a literární kultury. Seznámí se s autory, díly a styly, které jsou přitažlivé pro věkovou kategorii jejich žáků a představují tak motivační prvek a možnost obohatit výuku. Naučí se zpracovat komiksový strip do podoby pracovních listů. Na konci semináře dokážou vytvořit vlastní komiksový strip pomocí webové aplikace.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 06.05.2020, 15:30–20:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - TV 1 Správné dýchání jako nástroj zdraví a ochrana před viry a bacily

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení důležitosti správného dýchání jakožto nástroje ochrany zdraví a prevence před napadením viry a bacily a jeho nácvik

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - TV 2 Jóga jako nástroj zdraví

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení důležitosti jógového cvičení jakožto nástroje ochrany zdraví a jeho nácvik

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - TV 3 Jóga jako nástroj zdraví II.

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení pokročilejších technik jógového cvičení jakožto nástroje ochrany zdraví a jejich nácvik.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 06.05.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZSV 3 Občanské právo pro pedagogy středních škol

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Občanské právo pro pedagogy středních škol – představení základních zásad, co je svéprávnost (jak se může stát student plně svéprávným ještě před 18. rokem, podnikání studentů – jak si může student založit s.r.o.), co zahrnuje ochrana osobnosti (pomluvy nejen mezi studenty,...), vysvětlení problematiky nájmu včetně nájmu bytu (na co si dát pozor, ukázka správné smlouvy o nájmu bytu), něco málo k pracovnímu právu (zase se zaměřením na studenty středních škol, tj. vysvětlení DPP, DPČ,...), přičemž všechna témat budou zaměřena na studenty středních škol tak, aby si mohli své záležitosti uspořádat již v tomto mladém věku, kdy pedagogové jim s tímto mohou do velké míry pomoci 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.4.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ZSV 4 Autorské právo srozumitelně

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Autorské právo srozumitelně – obecné vysvětlení, co chrání autorské právo, co je a k čemu slouží licenční smlouva, v jakých případech má dílo povahu školního díla, co všechno zahrnuje pirátství na internetu, plagiátorství z více úhlů pohledu, co je a k čemu slouží tzv. creative commons

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 18.5.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ZSV 5 Sousedská práva

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Sousedská práva – bude kupříkladu vysvětleno, kdo má povinnost hrabat listí spadlé ze sousedova stromu, čí jsou jablka spadlá na můj pozemek ze stromu souseda, jak daleko sadit stromy od hranice pozemku, kdo má povinnost natírat plot, jak zřídit nezbytnou cestu k nemovitosti a mnoho dalších. Sousedská práva se mohou dotknout prakticky každého, nejen „vlastníka“ domu, ale i bytu. 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 28.5.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - CH 1 Výroby potravin a výživa

Lektor/ka kurzu
doc. Marie Hrušková
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

1. část - potraviny rostlinného původu

2. část - potraviny živočišného původu          

 • přehled zpracovávaných  surovin
 • technologické základy jednotlivých potravinářských výrob
 • požadavky na hygienu a bezpečnost potravinářských výrob
 • jakostní znaky surovin a výrobků
 • nutriční přínosy potravin ve vazbě na zdravou výživu

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 06.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 5 Time Management (rozvoj osobnosti)

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

„Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš, pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe.“

 • úvod do Time Managementu a sebepoznání, druhy pracovních typů (modely práce) a jejich problematické oblasti, work-life balance, jak zvládat stres;
 • analýza současného stavu (osobnostní SWOT analýza);
 • stanovování cílů (směr a určení cílů, osobní referenční rámec, analýza činností);
 • znaky špatného řízení času a jak je eliminovat (rozbor výsledků analýzy činností se SWOT analýzou, kvadrant důležitosti a naléhavosti, revize činností dle osobního referenčního rámce, identifikace „zlodějů času“ a jejich eliminace);
 • vlastní řízení času (plán – roční, měsíční, týdenní – dle daných cílů), jak zvýšit vlastní produktivitu práce, delegování, prokrastinace, systémy Time Managementu, správné návyky – motivace pro změnu hodnot / postojů / dosavadních návyků;
 • diskuze, shrnutí, závěr.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZSV 6 Spotřebitelské úvěry – na co si dát pozor při jejich sjednávání

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Posluchači budou seznámeni s tématem spotřebitelských úvěrů a rovněž i možnostmi oddlužení.

1. Spotřebitelské úvěry – základní pojmy, členění a druhy.

2. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

3. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

4. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

5. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

6. Možnosti oddlužnění v legislativních podmínkách v ČR.

7. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

8. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.5.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ČJ 1 Počátky moderny v české literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zrození generace české moderny a její umělecké požadavky, emancipace umělecké kritiky, osobnost Františka Xavera Šaldy.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 14.4.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 2 Anarchističtí buřiči

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Objasnění problematičnosti pojmu, představitelé a jejich umělecké požadavky, angažovanost umění, osobnost Viktora Dyka.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 16.4.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 4 Avantgarda v české literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Objasnění pojmu a jeho společensko-politické souvislosti, projevy avantgardních směrů v české literatuře a avantgardní literární skupiny, poetismus.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.04.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 5 Čapkovská generace

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Příslušníci generace a jejich postavení v rámci kultury první republiky, různá pojmenování tohoto uskupení, osobnost Karla Čapka.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 11.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 6 Osobnost a dílo Karla Poláčka

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení spisovatele a seznámení se s nepříliš známými fakty jeho života, charakter jeho komiky, důraz na jeho románový cyklus o okresním městě, který je svébytnou reakcí na první světovou válku.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.04.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 7 Osobnost a dílo Ladislava Fukse

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení spisovatele, obzvláště jeho specifického psychofyzického profilu, který zásadním způsobem ovlivňoval jeho dílo, Fuksovy osudy za normalizace.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.4.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 8 Reflexe holokaustu v české próze

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kulturně-společenský úvod týkající se židovské tragédie za druhé světové války; různé způsoby zobrazení holokaustu v české literatuře v průběhu poválečných literárních dějin: první vlna hned po válce (Jiří Weil), druhá vlna v 60. letech (Arnošt Lustig, Ladislav Fuks, Ladislav Grosman), třetí vlna v próze po roce 1989 (Radka Denemarková, Jáchym Topol, Hana Andronikova).
 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 04.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ČJ 9 Situace české literatury po roce 1989

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obecná charakteristika domácí literatury v české transformované společnosti a nejpodstatnější aspekty ve srovnání s literárním životem za normalizace. Proměny nakladatelského trhu, kniha jako zboží, konkurenční média vůči tištěné literatuře. 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 06.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - FY 1 Budoucnost energetiky ve světě

Lektor/ka kurzu
Ing. Martin Vinš
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

        - Úvod do problematiky, základní veličiny    

        - Představení koncepce elektrizačních soustav

        - Představení využívaných typů elektráren a jejich funkce v elektrizační soustavě

        - Problémy s implementací fluktuujících obnovitelných zdrojů energie a jejich možná řešení

        - Představení potenciálních typů elektráren v budoucnu

        - Legislativa a aktuální směřování energetiky

        - Možné budoucí problémy, vliv na životní prostředí

        - Diskuze a závěr

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 18.4.2020, 14:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - FY 2 Proč je problém zbavit se uhelných elektráren?

Lektor/ka kurzu
Ing. Martin Vinš
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

        - Úvod do problematiky, základní veličiny    

        - Představení koncepce elektrizačních soustav

        - Pokrývání denního diagramu zatížení, vysvětlení pojmu ,,regulační energie"

        - Popis funkce uhelných elektráren, dopady na životní prostředí a aplikovaná opatření

        - Představení ostatních využívaných typů elektráren a jejich funkce v elektrizační soustavě

        - Problémy s implementací fluktuujících obnovitelných zdrojů energie a jejich možná řešení

        - Rozdíl mezi instalovaným výkonem a energetickou bilancí

        - Legislativa a aktuální směřování energetiky

        - Diskuze a závěr

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 25.04.2020, 14:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - EV 1 Novinky v ochraně přírody z hlediska výchovy a vzdělávání

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastníci webináře budou nejprve seznámeni s vývojem středoevropské krajiny v kontextu současných problémů naší přírody (2 hod).

Z vývoje krajiny vyplynou nejdůležitější příčiny hlavních problémů ochrany přírody i způsoby řešení (2 hod).

Následně bude zhodnocena daná problematika z hlediska stavu ochrany přírody v českých školách (2 hod).

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - IT 1 Úvod do MS Excel

Lektor/ka kurzu
Lenka Rychtářová, Ing.
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Školení je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teorie bude účastníkům kurzu prezentována prostřednictvím MS PowerPoint s praktickými ukázkami přímo v nástroji Microsoft Excel. Praktická část je realizována v prostředí Microsoft Excel společně s účastníky kurzu. Pro zopakování a osvojení si poznatků bude k dispozici sada příkladů.

 • základní pojmy: základní pojmy, adresy a vzorce, formát buňky, absolutní / relativní odkaz, příklady (1 h)
 • funkce: základní funkce, vyhledávací funkce, chyby ve výpočtech, příklady (2 h)
 • grafy: typy grafů, formátování, příklady (1,5 h)
 • filtry: databáze v Excelu, řazení, automatický / rozšířený filtr, databázové funkce (1,5 h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.04. a 23.04. 2020, 16:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - IT 2 Pokročilé dovednosti v MS Excel

Lektor/ka kurzu
Lenka Rychtářová, Ing.
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Školení je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teorie bude účastníkům kurzu prezentována prostřednictvím MS PowerPoint s praktickými ukázkami přímo v nástroji Microsoft Excel. Praktická část je realizována v prostředí Microsoft Excel společně s účastníky kurzu. Pro zopakování a osvojení si poznatků bude k dispozici sada příkladů.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Opakování základních dovedností: základní pojmy, adresy a vzorce, formát buňky, absolutní / relativní odkaz (1 h)
 • Práce s externími daty: import textového souboru, data z webu (1 h)
 • Vzorce a funkce: databázové, vyhledávácí, maticové vzorce, podmíněné součty, příklady (1 h)
 • Analytické nástroje: kontingenční tabulka, příklady (1,5 h)
 • Makra: záznam makra, proměnné, otevření souboru, příklady (1,5 h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 04.05. a 07.05. 2020, 16:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ČJ 11 Proměny židovské tematiky v české literatuře a jejich didaktické aspekty

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Pokorová
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, psychologové
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Webinář bude primárně zaměřen na podoby židovské tematiky v české literatuře. Vzhledem k faktu, že povětšinou se ve školství pracuje pouze s tematikou biblickou a dále se šoa, budou tyto dvě pod-tematiky upozadněny na úkor jiných, ve výuce méně zastoupených, ne však nezajímavých, pod-tematik (českožidovské hnutí, Praha, Golem, židovství, ahasverismus, humor). Součástí lekce bude rovněž návrh didaktického využití díla Lea Perutze a Siegfrieda Kappera, jenž proběhne formou práce s textem. Jelikož rozebírané díla obsahují značné množství odkazů na mimoliterární kontext, (termíny spojené s judaismem, historická data, symbolika, hebrejské a jidiš výrazy apod.) bude nedílnou součástí webináře také úvod do židovství (historie Židů ve světě, základní židovské texty, židovské tradice a zvyky, židovské jazyky) a dále lekce zabývající se česko-židovskými vztahy (historie, literární stopa, osobnosti, školství). Rovněž budou zmíněny vývojové fáze literárních postav – Židů. Z hlediska šoa se zaměříme na vývojové etapy antisemitismu, na tvorbu terezínskou a na tu intencionální (zaměřenou na děti a mládež). V oblasti biblické bude analyzováno desatero (z židovského pohledu). Účastníkům bude poskytnuta také řada tipů na sekundární studijní literaturu a na výukové programy zabývající danou problematikou.

 1. Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)
 • Úvod do židovství 
 • historie Židů ve světě
 • základní židovské texty
 • tradice a zvyky
 • jazyky (hebrejština, jidiš, judeo-španělština, němčina, čeština)
 • Židé v českých zemích
 • historie
 • literární vývoj
 • významné osobnosti
 • Golem v souvislostech
 • židovské školství v kontextu českého
 • Židovská tematika v české literatuře
 • židovská postava v romantismu
 • literární kontext
 • rozbor děl autorů židovského původů působících v období mezi revolucí 1848 a druhou světovou válkou se zaměřením na následující pod-tematiky: českožidovské hnutí, Praha, Golem, židovství, ahasverismus, šoa (Terezínská tvorba a intencionální literatura) a židovský humor
 • zaměřeno zejména na autory: S. Kapper, L. Kompert, H. Salus, M. Brod, I. Olbracht, F. Gellner, E. Hostovský, P. Eisner, J. Orten, F Gottlieb, V. Fischl, L. Perutz, G. Meyrink, F. Kafka, J. Langer, V. Rakous a A. Fuchs
 • Návrhy didaktického využití vybraných textů
 • rozbor školských dokumentů
 • práce s textem (S. Kapper, L. Perutz)
 • studijní a výukové zdroje

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.05.2020, 15:00–20:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZŠ 1 Jak nezamrznout u tabule

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Hra, jako důležitý prvek výchovně – vzdělávacího procesu. Vliv pohybu na výchovně – vzdělávací proces.  Prožitek jako cesta k trvalému zapamatování. Herní efektivita.
 • Jak uchopit vyučování nemediálně, netechnicky. Hlava – cit – tělo v rovnováze.
 • Život ve třídě. Jak zvýšit efektivitu vyučování, vytvořit bezpečné prostředí školní třídy, propojit školu se životem. Co rozhodně před žáky nedělat.
 • Duševní hygiena učitele

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 15.4.2020, 15:30–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - CH 3 Moderní metody syntézy anorganických materiálů a jejich charakterizace

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 1. Přehled klasických syntetických metod
 2. Sol-gelová syntéza
 3. Mechanochemie
 4. Sonochemie
 5. Depoziční metody – PVD, CVD, MOCVD, PECVD
 6. Charakterizace materiálů
  1. Multinukleární NMR v pevném a kapalném stavu
  2. Povrchová analýza
  3. Termická analýza
  4. Mikroskopie
  5. Dynamický rozptyl světla

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.4.2020, 15:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 14 Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základní škole. Materiály a tipy do výuky.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lenka Venterová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Charakteristika a obsah vzdělávací akce:

V současné době v českých základních školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem či bilingvních žáků, jejichž znalost českého jazyka není na úrovni jejich majoritních spolužáků. Tento seminář nabídne učitelům, tipy, ukázky pracovních listů, překladové slovníčky a příklady dobré praxe.

Použité techniky:

Přednáška, brainstorming, práce s textem.

 

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Integrace do kolektivu přes průřezová témata
 • Materiály a tipy do výuky
 • Ukázky pracovních listů (prvouka, přírodopis, vlastivěda, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, chemie, matematika, přírodopis, zeměpis, výchova k občanství)
 • Tvorba pracovních listů
 • Překladové slovníčky
 • Příklady dobré praxe

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 21.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - PP 15 Čeština jako druhý jazyk

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lenka Venterová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Charakteristika a obsah vzdělávací akce:

V současné době v českých základních školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem či bilingvních žáků, jejichž znalost českého jazyka, není na úrovni jejich majoritních spolužáků. Tento seminář nabídne učitelům, jak pracovat s těmito žáky mimo samotné vyučování.

Použité techniky:

Přednáška, brainstorming, práce s textem, diskuse.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Jazyková diagnostika
 • Vzdělávací obsah předmětu
 • Tématické okruhy předmětu
 • Ukázky pracovních listů
 • Překladové slovníčky
 • Příklady dobré praxe

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 14.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - PP 16 Příprava na příchod žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vyučování.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lenka Venterová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Charakteristika a obsah vzdělávací akce:

V současné době v českých základních školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem či bilingvních žáků, jejichž znalost českého jazyka, není na úrovni jejich majoritních spolužáků. Tento seminář poradí pedagogickým pracovníkům, jak se na příchod žáka připravit takovým způsobem, aby integrace proběhla v rámci možností bezproblémově.

Použité techniky:

Přednáška, brainstorming, práce s textem, diskuse.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Přijetí žáka s OMJ – do jakého ročníku ho zařadit, výuka češtiny jako druhého jazyka
 • Klima školy a třídy
 • Jak se na příchod žáka s OMJ připravit aneb překonávání bariér
 • Spolupráce s rodiči
 • Plán podpory žáka IVP, PJP (plán jazykové podpory)
 • Jazyková diagnostika, Individuální vzdělávací plán
 • Asistent pedagoga? Ano nebo ne?

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 07.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - M 2 Kombinatorika bez hádanek a její aplikace v klasické pravděpodobnosti (pro učitele středních škol)

Lektor/ka kurzu
Jitka Doležalová
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Základní metody kombinatoriky ilustrované na typizovaných příkladech, různé přístupy k nestandardním úlohám, vhodné využití v klasické pravděpodobnosti, náměty k domácím cvičením

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 07.05.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ČJ 12 Od myšlenky národního divadla k budově Národního divadla

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Intenzivní výukový blok představí přehled vývoje českého divadla od počátků národního obrození, v němž hrála myšlenka existence vlastního ´národního divadla´ klíčovou roli v celé probouzející se společnosti, po vybudování velké reprezentativní budovy Národního divadla.

Během stoletého procesu, který několikrát jakoby začínal od počátku, česká divadelní kultura do značné míry (v rekordním čase) ´dohnala Evropu´ a vytvořila základ (svými vzory i traumaty) českého moderního divadla.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 1. Počátky přemýšlení o národním divadle (a první divadelní a dramatické pokusy) v českých vlasteneckých kruzích na konci 18. století / 1,5 h
 2. Situace českého divadla v první polovině 19. století s důrazem na působení a význam Josefa Kajetána Tyla / 1,5 h
 3. Josef Jiří Kolár a české divadlo v 50. letech 19. století; ustavení moderní české divadelní kritiky / 1,5 h
 4. Cesta od otevření Prozatímního divadla k (dvojímu) otevření Národního divadla (dramatikové a dramatické soutěže, herci a podoby herectví, publikum) / 1,5 h

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 12.05.2020, 14:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZSV 7 Aktuální drogová scéna v České republice

Lektor/ka kurzu
kpt. Ing. Tomáš Kratina
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vzdělávací akce bude založena na ústní aktivní přednášce na výše vybraná témata. V  tématu bude nad rámec posluchačům představena konkrétní případová studie s rozborem jednotlivých aspektů.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

Stručný přehled základních právních předpisů pro oblast návykových látek; Statistické údaje k drogové trestné činnosti v ČR; Přehled nejčastěji užívaných nelegálních NL v ČR; Nelegální laboratoře na výrobu NL; Prekurzory pro výrobu NL; Nové psychoaktivní substance a jejich výskyt v ČR; Cybercrime spojený s prodejem NL; doporučení další studijní literatury. Časová dotace 4 x 45 minut.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ZSV 8 Mezinárodní organizovaný zločin jako globální bezpečnostní hrozba

Lektor/ka kurzu
kpt. Ing. Tomáš Kratina
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
3 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vzdělávací akce bude založena na ústní aktivní přednášce na výše vybraná témata. V  tématu bude nad rámec posluchačům představena konkrétní případová studie s rozborem jednotlivých aspektů.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

Stručný přehled základních právních předpisů pro oblast potírání závažné trestné činnosti; Útvary Policie České republiky a orgány státu bojující proti organizovanému zločinu; Základní pojmy týkajíc se bezpečnosti státu, hrozby, rizik, kriminality; Proč je organizovaný zločin chápán jako globální hrozby antropogenního charakteru; Činnost organizovaných zločineckých uskupení na území ČR; doporučení další studijní literatury. Časová dotace 3 x 45 minut.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 3.6.2020, 17:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

450 Kč

 objednat

W - ČJ 10 Britská literatura v novém tisíciletí

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přehled hlavních trendů a nejvýznamnějších děl v britské literatuře po roce 2000 se zřetelem k českým překladům.

 • Terén britské prózy
 • Hlavní tendence — znovuzrození žánrové literatury
 • Noví autoři
 • Žijící klasikové britské literatury

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 17.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZSV 9 To nejdůležitější z moderních hospodářských dějin

Lektor/ka kurzu
Ing. Bc. Karel Pučelík
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Od průmyslová revoluce k moderní společnosti 
 • Od prosperity k černému pátku
 • Ekonomické aspekty fungování totalitních režimů 
 • Vývoj globálního hospodářství druhé poloviny 20. století

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 24.4.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - D 1 Únor 1948

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář bude zaměřen na vysvětlení a přiblížení událostí v únoru 1948, které zásadně předurčily vývoj v naší společnosti v druhé polovině 20. století.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 6.5.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - D 2 Edvard Beneš

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář bude zaměřen na představení životních osudů druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.5.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - D 3 Národní fronta

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář bude zaměřen na fungování politického systému Národní fronty a to jednak v období let 45-48 a následně na změnu po únoru 1948 a na roli tzv. Akčních výborů NF

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 14.05.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - BI 1 Jak se dědí geny. Základy genetiky

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, psychologové
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento seminář uvede posluchače do problematiky molekulární biologie a genetiky. V jednotlivých lekcích se posluchači dozví o lidské DNA, kde se v našich buňkách nachází, jakou má strukturu, k čemu nám slouží, jak byla postupně objevována a pochopena. Účastníci si poslechnou jak podle DNA buňka tvoří proteiny, naučí se rozumět genetickému kódu. Pomocí Mendlových zákonů si ukážeme, jaké jsou pravidla genetiky, jak se předávají vlastnosti a vlohy z rodiče na potomky a taky jak spolupracují geny a prostředí.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 19.5.2020, 14:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - BI 2 Buněčná biologie – z čeho se skládají buňky a jak se rozmnožují

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, psychologové
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento seminář uvede posluchače do problematiky buněčné biologie. V jednotlivých lekcích se posluchači dozví o struktuře a funkci eukaryotické buňky – z jakých části se skláda a k čemu tyto části slouží. Účastníci si poslechnou jak se buňky dělí, jak se v nich kopíruje genetická materiál a od čeho závisí jestli a jak často se budou naše buňky rozmnožovat. Seminář ukončíme popisem speciálního typu buněk – pohlavních, jak vznikají, jaká je jejich role a jaký je počátek života jedince po střetu dvou těchto pohlavních buněk.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.6.2020, 14:00–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 17 Stres a jeho zvládání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení stresu a jeho působení na jednotlivé složky osobnosti. Seznámení s technikami, jak se se stresem vyrovnávat a které je možné využít při edukaci žáků v této oblasti, ale i seberozvoje.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 1.6.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - BI 3 Mikrobiom – náš neviditelný orgán

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, psychologové
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Základní informace o bakteriálním složení lidského těla. Jako naše bakterie ovlivňují naši fyzickou kondici a zdravotní stav.

 • Lidský mikrobiom - neviditelný orgán
 • Vývoj mikrobiomu v prvním roce života člověka
 • Mikrobiom a změny během života - jste to co jíte! 
 • Mikrobiom ve zdraví a nemoci

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 4.6.2020, 15:00–20:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 6 Projekty, projektové vyučování

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení vás toto téma provede pojmy: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka. Společně si odpovíme zejména na otázku PROČ vůbec s projekty začínat a JAK takový projekt připravit a realizovat - jinými slovy - co by měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt. Také se dozvíte, co dělá projekt projektem - tedy co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Nebudou ani chybět příklady různých typů projektů. Pokud je toto setkání vícedenní, může vyústit až v to, že si účastníci připraví nástřel konkrétního projektu. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

 • integrovaná tematická výuka x projektové vyučování
 • specifické postupy při přípravě a realizaci projektů
 • ukázky ITV a PV
 • co by měl učitel umět a znát, aby zahájil fungující projekt
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 9 Metody aktivního učení

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace kurzu

Přehled témat:

 • metody práce s textem
 • komunikační a diskusní metody
 • metody objevování a řešení problémů
 • simulace a simulační hry.
 • metody práce s texty a konstruktivismus
 • výukové programy s využitím metod aktivního učení
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

 

Anotace:

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Na základě sdílených zkušenosti a s podporou vytvořeného zásobníku metod si vytvoříte prvotní nástřel aplikace modelu E-U-R do svého předmětu. Každý účastník obdrží přehled vybraných metod vč. jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 25.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 13 Motivace a motivátory

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přehled témat:

 • Motivace - vnější x vnitřní
 • Smysluplnost výuky
 • Možnosti, kdy si žák vybírá, co bude dělat, na čem bude pracovat
 • Potřeby žáků a možnosti učitele, jak tyto potřeby naplnit
 • Klíčové kompetence k učení
 • Formulace cílů – SMART a Bloomova taxonomie
 • Hodnocení žáků, produktů a procesů – sumativní x formativní
 • Kritéria hodnocení

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. shrnutí dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe

 

Anotace:

V rámci dílny se účastník seznámí s tím, jak motivovat žáky k učení tak, aby rozeznal vnější a vnitřní motivaci. Společně budeme hledat příležitosti směřující k vnitřní motivaci žáků. Budeme hledat, co podnítí smysluplnost učení, jak zajistit, aby si žáci mohli vybírat, jak organizovat skupinovou a kooperativní výuku a jak poskytovat účinnou zpětnou vazbu. Každý účastník dostane podpůrné materiály v elektronické podobě.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 05.06.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ZSV 11 Aktuální témata mezinárodních vztahů

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem přednášky je přiblížit aktuální témata mezinárodních vztahů Pozornost bude věnována problematice mezinárodní chudoby, migrace, vzdělávání, výživy a hladu a životnímu prostředí, to vše ve vazbě na jednotlivé regiony (subsaharská Afrika, Magreb, jihovýchodní Asie, východní Asie, Latinská Amerika). Další část kurzu bude věnována nastupujícím mocnostem v mezinárodním systému (Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika) od 90. let 20. století do současnosti.

 • Chudoba jako rozvojový problém č. 1, možnosti měření chudoby, vztah mezi chudobou a migrací a praktické aplikace v jednotlivých regionech
 • Problematika hladu, výživy a vzdělávaní a praktická aplikace v jednotlivých regionech
 • Čína a Indie v současném mezinárodním systému
 • Brazílie a JAR v současném mezinárodním systému

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 26.05.2020, 15:00–20:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - D 4 Dějiny 20. století

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem přednášky je přiblížit specifickou problematiku 20. století s ohledem na klíčové události zejména v rámci doby studené války, která patří ke stále podceňovaným tématům v rámci českého vzdělávacího systému. Přednáška se bude zaměřovat na světové dějiny, nikoliv na české dějiny a bude se snažit vysvětlit souvislosti mezi různými událostmi v jednotlivých částech světa.

 • Vznik „krátkého 20. století“ – od 1. světové války po 2. světovou válku
 • Vznik studené války, příčiny a formování bloků, vznik mocenského soupeření
 • Fenomén zástupných konfliktů (Korea, Vietnam, Angola)
 • Vznik „druhé studené války“ – nástup Reagana a rozpad bipolarity

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.5.2020, 15:00–20:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZSV 12 Postavení ČR v současném mezinárodním systému

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem přednášky je přiblížit postavení ČR od roku 1993, hlavní směry její zahraniční politiky, hlavní témata její rozvojové politiky, členství ČR v NATO a EU a témata, na která se soustředí v rámci mezinárodních vztahů. Jedná se o opomíjené téma, které není dostatečně zpracované v rámci středoškolských osnov, a přesto znalost ČR a jejich aktivit patří ke klíčovým krokům k pochopení toho, jakým způsobem ČR na mezinárodní scéně vystupuje. Znalosti o ČR patří k významným i z hlediska výchovy k občanství.

 • Zahraniční politika ČR po roce 1993 – její tvorba a aktéři (prezident, vláda)
 • Rozvojová politika ČR po roce 1993 – hlavní témata spolupráce, výběr prioritních zemí
 • Členství ČR v NATO, EU – účast ČR na misích

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 8.6.2020, 15:00–20:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - AJ 1 Games and competitions in english

Lektor/ka kurzu
Joe Bittersmann
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

1st- 90 min.

1- WARM UP- PRONUNCIATION WITH TONGUE TWISTERS/ AND (TH) SOUND WITH THE NUMBER 3.

2- READING COMPRESION STORIES WITH SEWER SNAKE AND THE TRAIN RIDE.

3- TRUTH OR LIE GAME- SPEAKING ABILITIES-

4- CHAIN REACTION (STORY TELLING)

 

2nd - 90 min.

1- LEARNING THROUGH MUSIC (LISTENING AND VOCABULARY)

2- PHRASEL VERBS, COMMON EXPRESSIONS AND PHRASES IN ENGLISH

3-COMMON MISTAKES MADE BY CZECH SPEAKERS

4-GAMES/ ACTIVITY AIDS USED IN THE CLASSROOM ENVIROMENT

 

*ALL LESSONS WILL CONTAIN AUDIO AND VISUAL AIDS FOR MORE EFFECTIVE TEACHING ILLUSTRATIONS AND PROCEDURES.

* ADDITIONAL TEACHING AIDS,MATERIALS,LINKS AND TEXTBOOKS WILL BE SENT PRIOR TO THE BEGINING OF EACH AND EVERY SEMINAR. VIA DIGITAL FORMAT.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 12.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - AJ 2 Theory application and use of spoken english

Lektor/ka kurzu
Joe Bittersmann
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

1st- 90 min.

1-PRONUNCIATION PRACTICE/ TONGUE TWISTERS/ (TH) SOUND WITH THE NUMBER 3/ WARM UP 

2- COMMON MISTAKES MADE BY CZECH SPEAKERS

2- COMMON EXPRESSION, PHRASES AND PHRASEL VERBS.

2nd-90 min.

1- LEARNING THROUGH MUSIC (LISTENING AND VOCABULARY)

2-CHAIN REACTION ( STORY TELLING)

3-ROLE PLAYING

4- GAMES/ ACTIVITY AIDS USED IN THE CLASSROOM ENVIROMENT

*ALL LESSONS WILL CONTAIN AUDIO AND VISUAL AIDS FOR MORE EFFECTIVE TEACHING ILLUSTRATIONS AND PROCEDURES.

* ADDITIONAL TEACHING AIDS,MATERIALS,LINKS AND TEXTBOOKS WILL BE SENT PRIOR TO THE BEGINING OF EACH AND EVERY SEMINAR. VIA DIGITAL FORMAT.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 26.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - ČJ 3 Expresionismus v české literatuře

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení směru a otázka jeho existence v české literatuře, recepce tohoto směru v české literární historii, osobnost Richarda Weinera.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.04.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - ZSV 13 Dějiny mezinárodních vztahů od roku 1848 po současnost

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Teorie mezinárodních vztahů: moc, stát, suverenita, zahraniční politika státu 
 • Velmocenský systém 
 • První a druhá světová válka
 • Studená válka
 • Vývoj po roce 1992

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.9.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace