Kurzy

AJ 209 ANGLIČTINA KRE4T1VNĚ: od začátečníků až po velmi pokročilé

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky

TÉMA I. - Sebedůvěra v cizím jazyce

 • Překonání prvotního strachu z cizího jazyka aneb „v okamžiku, kdy se cizí jazyk začínáte učit, jej už docela dobře ovládáte“
 • Trénink neohroženosti aneb ani v mateřštině jsme neexcelovali na první dobrou
 • Trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím

TÉMA II. - Znalosti a používání jazyka, reálie

 • Jak se vyjádřit (i s minimální slovní zásobou)
 • Jak rozvíjet základní i pokročilou slovní zásobu
 • Jak si oblíbit gramatiku a jak ji procvičovat
 • Jak přesvědčivě argumentovat v cizím jazyce
 • Jak si osvojit reálie dané země

TÉMA III. - Výuka „na míru“

 • Aktivity pro práci se skupinou různě pokročilých žáků
 • Jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor)
 • Jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem

TÉMA IV. - Cizí jazyk jako cesta

 • Zažít víceznačnost slov, bohatství jejich významů aneb Proč polygloti občas dělají více chyb než ostatní
 • Tolerantnost vůči chybám: cizí jazyk jako skvělý trenažér
 • O symbióze učitele a internetu aneb musí učitel znát nazpaměť Velký slovník česko-anglický?

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 •  „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • Slovní ping-pong
 • Černý lev aneb O nejlepší hashtag
 • Slovní fotbal pro překladatele a jejich děti
 • O co, že to není Dostojevský?

další informace

Olomouc 27.02.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 100 Kč

volných míst: 0
 objednat

AJ 214 Internet ve výuce angličtiny

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky, ICT

Seminář pro učitele angličtiny, v němž učitelé získají teoretické znalosti i množství praktických dovedností. Seznámení s webovými stránkami, které nabízejí množství materiálů pro výuku angličtiny, tvorba vlastních prezentací i interaktivních cvičení, která studenty zaujmou a motivují.

Účastníci budou seznámeni nejen s nejrůznějšími stránkami, kde najdou materiály vhodné pro výuku angličtiny, ale naučí se i vytvářet interaktivní cvičení a prezentace, aby tak mohli oživit a obohatit svou výuku a mohli studentům zadávat domácí úkoly, které se samy vyhodnotí, tudíž šetří práci učitelů. Účastníci budou pracovat s programy, které mohou pomoci ve výuce angličtiny a v motivování studentů k samostudiu.

Představení online platformy, kde budou mít účastníci uloženy všechny odkazy i ukázky cvičení, práce s online slovníky a webovým korpusem, web 2.0, seznámení s užitečnými stránkami pro výuku angličtiny, programy pro vlastní tvorbu cvičení, seznámení se stránkami určenými pro vlastní práci učitele a sebevzdělávání. Ukázky různých způsobů prezentace nového učiva.

V praktické části se účastníci naučí vytvářet testy, které se samy vyhodnocují, interaktivní cvičení k opakování slovní zásoby i gramatiky, ukážeme si též, jak upravovat pro vlastní potřeby cvičení vytvořená jinými učiteli, podíváme se na zdroje vhodné k aktivizaci a motivaci studentů, ale i určené pro vlastní práci a další sebevzdělávání učitelů, jako jsou speciální online slovníky a jazykový korpus. Vytvoření vlastního blogu a práce s ním, použití blogu ve výuce.

Seminář je rozdělen do pěti bloků, v první části je lektorka pomocí PPT provede výhodami a nevýhodami použití ICT ve výuce, účastníci se zapojí do diskuse a vysvětlí, jak oni sami ICT používají. Dále jsou účastníci seznámeni s platformou vytvořenou lektorkou, v níž je množství odkazů na programy a nástroje, které mohou použít ve výuce i mimo ni. Lektorka vyzdvihne některé z nich a doporučí způsob jejich využití.

Ve druhém bloku se účastníci naučí pracovat s Quizletem, programem na výuku a procvičování slovní zásoby.

Ve třetím bloku pracujeme s Learning Apps, programem, v němž se dají vytvářet interaktivní cvičení pro procvičování gramatiky, slovní zásoby, poslechu, reálií, literatury, historie, atd.

Ve čtvrtém bloku si vytvoříme blog, kam umístíme odkazy na doposud vytvořená interaktivní cvičení.

V závěrečném bloku pracujeme s Edmodem – účastníci si nejdříve vytvoří účet jako studenti, aby se s programem seznámili z pohledu studenta, pak si vytvoří učitelský účet a naučíme se vytvářet kvizy a vše další, co Edmodo umožňuje.

další informace

Olomouc 25.02.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 5
 objednat

AJ 215 Internet ve výuce angličtiny II.

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky, ICT

Interaktivní platforma vhodná pro výuku a projektovou výuku, různé způsoby prezentování online, nástroje Google Drive,  dotazník Survey Monkey a Google, vytvoření vlastní webové stránky v Google, prezentace v Prezi a PowToon, práce s obrázky pro zpestření výuky i pro opakování slovíček - ToonDoo, Thinglink, online plakáty a pozvánky, Padlet, Linoit.

další informace

Olomouc 18.03.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 1
 objednat

Olomouc 01.04.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Bi 79 Novinky v zoologii obratlovců

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

(i) Obecné souvislosti, konceptuální a metodické posuny: nová hlediska v organismální biologii - fylogenetická systematika, molekulární nástroje, evoluční vývojová biologie, nové cesty zhodnocení historických faktorů a fosilního záznamu.

(ii) Nejstarší historie obratlovců, postavení obratlovců v rámci živočišné říše, specifika tělesné stavby a genomické organisace, vývojové zdroje evolučního rozmachu a adaptivní rozmanitosti této skupiny

(iii) Přehled jednotlivých tříd a řádů - aktuální názory na vymezení jednotlivých skupin, jejich historii a vývojové vztahy, druhové bohatství, fylogenetickou strukturu a klasifikaci 

(iv) Shrnutí: invarianty zoologie obratlovců, společenské souvislosti a pedagogické důrazy

další informace

Olomouc 10.06.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 80 Ekosystémy světa

Lektor/ka kurzu
Mgr. Zdeněk Špíšek
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

 • Úvod seznámení s problematikou + úvodní hra (poukazující na nerovnoměrné rozdělení zdrojů) 45 min
 • Co to je entomofágie (45 min)
 • Virtuální výlet co se ve světě konzumuje (45 min)
 • Strategie přežití  - hra (45 min)
 • Jak konzumovat hmyz  - první ochutnávka (45 min)
 • Příprava hmyzu v kuchyni (45 min)

další informace

Olomouc 13.05.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Bi 83 GMO – Geneticky modifikované organismy – spása nebo pohroma?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Úvod do problematiky geneticky organismů. Povíme si, co to GMO vlastně jsou. Jaká jsou reálná rizika jejich využití a naopak čeho se tolik bát nemusíme (i porovnání se standartními technologiemi). Jaké jsou jejich přínosy. Jak je vlastně takový GMO tvoří? Historie zavádění GMO a „bitvy o pravdu“. Popíšeme si konkrétní příklady GMO a příběh jejich uvádění do praxe. 

další informace

Olomouc 08.03.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 201 Práce s chybou v českém jazyce

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Úmyslná chyba, oprava žákovské chyby, taháky, text učící, mnemotechnické pomůcky a legrace, to jsou možnosti, které dětem češtinu přiblíží. Budeme mluvit o nezvyklých způsobech opravování chyb, o vytváření korektur i o tom, co může chyba způsobit.

další informace

Olomouc 29.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 207 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne pedagogům rozmanité aktivity pro práci  v mluvnici,  slohu, komunikaci i v literatuře. Jedná se o didaktické hry, postupy  a aktivity, jimiž je možno zpestřit vyučování ČJL, motivovat žáky k práci, vést je k samostatnosti, k tvořivosti, ke správné komunikaci a k lásce k mateřskému jazyku.

další informace

Olomouc 03.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 2
 objednat

ČJ 208 Inspirace k rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím literatury pro děti a mládež

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
13170/2018-2-450
Počet vyučovacích hodin
16

Obsah:  1. seminář

 1. Seznámení s teoretickými poznatky výzkumů zaměřených na čtenářství
 2. Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem
 3. Tvořivý přístup ke čtení a psaní
 4. Čtení s předvídáním, čtení s otázkami
 5. Vyhledávání klíčových slov a informací (cenzura, filtr) atd.
 6. Učíme se navzájem, skládankové čtení,
 7. Práce s populárně naučným textem, s odbornou literaturou, s nelineárním textem
 8. Práce s ilustrací, komiksem

Obsah: 2. seminář

 1. Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání
 2. Spolupráce s knihovnami
 3. Netradiční hodiny literární výchovy
 4. Podvojný deník – žákovské reflexe na četbu,
 5. Dopis literárnímu hrdinovi, řízené čtení, atd.
 6. Grafické organizéry, literatura a pět smyslů
 7. Hry s poezií
 8. Seznámení s moderní literaturou pro děti a mládež vhodnou pro práci ve vyučování a čtenářské dílny

další informace

Olomouc 01.03.a 05.04.2019, 9:00–15:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 700 Kč

 objednat

M 192 Využití ICT nejen ve výuce matematiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Wossala, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
32209/2018-2-875
Počet vyučovacích hodin
8

Absolvováním semináře získají vyučující základní povědomí o obecných možnostech využití moderních technologií ve výuce i mimo ni.

V první části semináře budou účastníci seznámeni s aktuálními trendy moderních technologií a jejich možností využití ve školství. Náplní druhé části pak budou praktické ukázky využití moderních technologií ve školství (cloudové služby; příklady robotiky na nižších stupních škol - BeeBot, Ozoboti; praktické ukázky vybraných aplikací využitelných ve výuce matematiky, např. Microsoft Excel, online aplikace, atd.)

další informace

Olomouc 17.05.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

M 197 Umění řešit matematické problémy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V centru výuky matematiky v minulosti vždy bylo řešení problémů. Obdobně je tomu i dnes a jistě to tak bude i v budoucnu. Jedním z důležitých cílů školské matematiky je přispět k tomu, aby se z žáků a studentů stali lepší řešitele matematických problémů a tím i problémů ostatních.

V semináři bude krátký pohled do historie a dále objasnění toho, co je problém a také jaké druhy problémů existují (1 h). Hlavní část bude obsahovat seznámení s užitečnými (heuristickými) strategiemi pro řešení problémů školské matematiky. Tyto strategie vytvářeli nejvýznamnější matematici už od dob antického Řecka (2 h). Vše bude demonstrováno na úlohách vhodných pro školu (2 h). Vyřešený problém je mnohdy vhodné obalit analogickými problémy a vytvořit tak tzv. hrozen problémů. Do popředí tak vystoupí metoda řešení (1 h). Užitečné při řešení mnohých úloh a také při zkoumání matematických situací je experimentování, které tvoří základ výzkumného přístupu. Také tento přístup bude demonstrován na vhodných úlohách a ve vhodných matematických situacích. 2 h).

další informace

Olomouc 26.04.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 199 Aplikace finanční matematiky v praxi (vybraná témata)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s vybranými tématy aplikace finanční matematiky v praxi.

1.Základní pojmy.

2. Jednoduché úročení a jednoduchý diskont – teorie.

3. Jednoduché úročení a jednoduchý diskont – praktické využití.

4. Složené úročení a diskont, smíšené úročení – teorie.

5. Složené úročení a diskont, smíšené úročení – praktické využití.

6. Investiční rozhodování.

7. Opakované platby jisté – teorie.

8. Opakované platby jisté – praktické využití.

další informace

Olomouc 26.04.2019, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 200 Geogebra 3D (Využití počítačů v matematice III.)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci semináře se prostřednictvím ukázkových příkladů naučí základům práce s programem Geogebra – 3D. Kurz je zaměřen na využití 3D nákresny programu a tudíž na geometrii v prostoru.

 • Opakování, instalace, možnosti programu Geogebra (0,5h)
 • Jednoduché úlohy (zobrazení bodu, přímky, úsečky, kružnice, atd.)  (3h)
 • Propojení 2D a 3D nákresny, možnosti druhé nákresny (1h)
 • Možnosti zobrazení výsledné práce, html aplet (0,5h)
 • Řešení obtížnějších příkladů, práce s textem, propojení s CAS (3h)

další informace

Olomouc 29.03.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 106 Učme němčinu hravě a netradičně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
24

Obsah:

Účastníci semináře se seznámí s různými aktivizačními přístupy k výuce německého jazyka, vyzkouší si různé metody výuky s využitím medií, her, pohybových aktivit ve výuce, a to jak časově málo náročných a rychlých vhodných na začátek nebo závěr vyučovací hodiny, tak dlouhodobějších a náročnějších projektů. Prezentované aktivity budou pokrývat především oblast slovní zásoby, gramatiky, práce s textem a vytváření jednoduchých souvislých projevů

Osnova:

 1. Využití her ve výuce německého jazyka (4hodiny)
 2. Využití medií, internetu a internetových aplikací ve výuce německého jazyka (6 hodin)
 3. Využití pohybových aktivit ve výuce německého jazyka (2 hodiny)
 4. Využití písníček v rámci různých kompetencí (6 hodin)
 5. Práce ve dvojici, ve skupinkách (4 hodiny)
 6. Jak přimět žáky využívat jazyk jako prostředek komunikace (2 hodiny)
 7. Výuka bez nutné předchozí přípravy vs. Příprava pomůcek a materiálů nutná? Motivace jako základ úspěchu
 • herní aktivity, nápady pro výuku jednotlivých dovedností a schopností, přizpůsobení aktivit věku a schopnostem žáků
 • Hry budou čerpány z knih od Petra Hladíka – 111 her pro atraktivní výuku němčiny, z materiálů poskytovaných Goethe institutem a z dalších internetových zdrojů. Dále budou použity vlastní nebo upravené hry a upravené hry z anglické série učebnic Jilla Hadfielda nakladatelství Longman
 • Aktivita procvičující slovní zásobu k orientaci ve městě: Vezmeme skutečný Stadtplan. Každý žák si připraví svůj popis cesty z místa A do místa B. Pak tuto trasu popisuje ostatním, ti si ji kreslí do vlastní mapy a mají uhodnout, co je místo B.
 • Schlachtschiff - hra lodě, žáci dostanou kopii "bitevního pole" (rozměry určí učitel podle toho, jaká je úroveň žáků, možno použít kostičkovaný papír nebo třeba word pro rychlé vytvoření). Studenti do polí vepisují slova, která mají předepsaná nebo si je sami zvolí na zadané téma (učitel zadá téma i počet slov). Každé slovo očíslují a čísla pak vepíší do bitevního pole. Dále pak pokračují jako ve hře lodě. Zkoušejí v němčině říkat souřadnice a zasáhnout loď souseda. Pokud se jim podaří trefit do pole, které je okupováno nějakým slovíčkem, jejich soused jim řekne první písmeno slovíčka. Studenti mohou hádat další písmena, dokud se nespletou. Když se spletou, hádá souřadnice protihráč. Ve chvíli, kdy jsou na řadě, začínají rovnou hádáním dalších písmen slova, které objevili. Pokud mají pocit, že vědí, co je slovo ukryté v daném poli, mohou hádat, a pokud uhodnout, loď protihráče je potopena.
 • Laufdiktat: Vhodný text (vhodný tematicky zaměřený nebo obsahující gramatické jevy) připravíme tolikrát, kolik bude skupin (po 2-3 žácích) umístíme na stěnu v přední části učebny, žáky posadíme dozadu. Jeden si jde přečíst, co je napsáno v textu, pak se vrátí ke spolužákovi a nadiktuje mu, co si pamatuje. Během práce se mohou po odstavcích střídat. Jednodušší varianta je, že jsou pouze vynechána některá slova a ty si musí žáci diktováním doplnit do předpřipraveného textu.  (lez použít například při nacvičování perfekta, koncovek přídavných jmen v přívlastku, apod.)
 • Wer/was bin ich - Zvolíme několik slov z procvičované slovní zásoby (např. povolání, zvířata, koníčky apod.), slova napíšeme na lepící papírky a připevníme studentům na záda. Žáci pak chodí po třídě a ptají se otázky za účelem zjistit, kdo nebo co jsou. Ve velké skupině můžou položit jednomu člověku přesně jednu otázku, v menších skupinách mají daný maximální možný počet položených otázek.
 • Tichá pošta, Oboustranné kartičky, Memospiele, ..
 • Tematicky zaměřené skupinové práce – dramatizace povídky (klasické pohádky jako např. Sněhurka, Karkulka apod., krátké povídky, práce s videem (zdroj youtube), využití obrázků (1000+Pictures for Teachers to Copy, Andrew Wright)
 • Wechselspiele: Každý žák má před sebou pracovní list, ve kterém jsou sepsány dílčí informace a některé informace chybí. Druhý žák má chybějící informace ve svém pracovním listě, ale nemá ty, které má soused. Součástí pracovního listu jsou i příklady otázek na chybějící informace. Úkolem obou je doplnit svůj pracovní list.
 • Využití obrázku:
 • Podle úrovně žáků
 1.  Se žáky společně k obrázku najdeme vhodná podstatná jména, pak slovesa, pak přídavná jména a příslovce. Následně žáci ve dvojicích tvoří věty vztahující se k obrázku.
 2. Žáci samostatně popisují, co na obrázku vidí. Aktivita může být doplněna návodnými otázkami.
 3. Žáci vyjadřují vlastní názor (Ich meine, ich denke, Meiner Meinung nach) o tom, co by na obrázku mohlo být a není  na první pohled zřejmé, tvoří asociace, co se jim vybaví, dohadují se o tom, jaký je kontext k obrázku.
 4. Žáci si vymýšlejí příběh k obrázku. (Na obrázku sedí kluk v patku na lavičce – proč tam sedí, jak se tváří, na koho čeká, jaké je tam počasí, …)
 5. Žákům se ukáže část  obrázku a oni mají domýšlet, co na obrázku ve skutečnosti je.
   
 • Práce s videem: Jednoduchý krátký film (lze použít některý z dílů Jojo sucht das Glück). Video se nejdřív může pustit beze zvuku a žáci mají odhadnout, co se tam děje. Poté je možné se žáky projít potřebnou slovní zásobu a pak se pustí video se zvukem. Po zhlédnutí videa žáci mohou dostat různé pracovní listy s aktivitami a úkoly zaměřenými na to, co je třeba cvičit.  Nebo je možné vytvořit pracovní list se scénami (printscreeny) k videu a oni k nim mohou doplňovat vhodné texty.
 • Jak přimět žáky využívat jazyk jako prostředek komunikace - motivace žáků pro komunikaci v  cizím jazyce, situační příklady a cvičení
 • Reportáže pomocí inteligentního mobilu, rolové hry - deutsch.ie/leaving-cert-higher/oral-exam/role-plays, vlastní materiál.
 • Příklad aktivity: Každý žák si předpřipraví informace o osobě (o sobě, o známé osobnosti, dle potřeby a probíraného tématu – mohou to být pohádkové postavy, fantasy hrdinové, spisovatelé, umělci, herci). Pak si připraví otázky, kterými by se zeptali na uvedené informace. Po této přípravě (řízené vyučujícím) si zahrají na reportéry a celebrity. Chodí po třídě, osloví další osobu, nejdřív pokládá jeden ve dvojici otázky a druhý odpovídá a pak si to vymění. Celý rozhovor si nahrávají na mobil. Až má každý žák nahrané 2 – 3 rozhovory (dle času), pak si rozhovor z mobilu poslechne a zapíše informace, které získal do uceleného textu. Učitel upozorní na nutnost převedení vět z ich formy na er/sie formu. Možno druhou část zadat jako domácí úkol.
 • Roleplay - učitel předpřipraví nějaké akce konající se na území města nebo klidně i v Německu (koncerty, divadlo, kino, festivaly apod.). Každá akce bude zvlášť s potřebnými informacemi (kdy, kde, kolik stojí vstupné, co se bude dít, učinkující apod.). Každý student ve skupině či dvojici dostane odlišné akce. Studenti se pak ve skupinách nebo ve dvojicích snaží zjistit informace o akcích od ostatních. Jednají přitom, jako by byli na informačním centru a jeden byl obsluhou a druhý zákazníkem. Žáci se mohou na konci rozhodnout, která akce je pro ně nejlepší a vrátit se ke studentovi, který jim o ni podal informace, a koupit si od něj lístek. Feedback - ověření informací od studentů kladením otázek, učitel se studentů zeptá, kterou akci by si sami k návštěvě vybrali a proč.
 • Výuka bez nutné předchozí přípravy vs. Příprava pomůcek a materiálů nutná? - kreativní nápady a aktivity pro výuku bez přípravy, možnost využití materiálů v učebně, časový management při přípravě jazykových aktivit
 • Návrhy na výrobu plakátů, slovních map, obrázkových slovníků, podkladů pro hry na výzdobu učebny, výzdoba je pak rovnou používána jako výukový materiál a pomůcka. Jednoduché pohybové a motivační aktivity. Aktivity s obrázky. Tvorba komiksů.
 • Příklad aktivity: Procvičování číslovek. Žáci si stoupnou do kruhu: Začínají řekne „eins“, další na řadě pokračuje. Pokud se někdo splete, začíná znovu od jedné a mění se směr. Počítáme až do 35. Pak ztížíme, místo násobků pěti se musí říct „frisch“ a následně pak místo násobků sedmi „fresch“ , čili místo 35 se řekne „frisch fresch“. Navíc při každém z těchto slov se mění směr počítání. Aktivita nutí hráče velmi pozorně sledovat hru.
 • Kostky - možnost všestranného využití kostek k procvičování slovní zásoby i gramatiky. Každé číslo na kostce odpovídá okruhu slovní zásoby nebo gramatickému jevu (přítomný čas, minulý čas apod.), studenti házejí kostkami a podle toho, co hodí, musí uvést slovíčko či větu odpovídající kategorie. Pokud učitel nemá dostatek témat či gramatiky nebo chce opakovat pouze určité věci, lze kostku rozdělit na sudá a lichá čísla (2 kategorie) či jinak dle potřeby.

další informace

Olomouc 3.5., 10.5. a 15.5.2019 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

4 970 Kč

 objednat

PP 354 Řeč těla – jak číst mezi řádky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Žaneta Pixová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Úvod do tématu – Neverbální komunikace – řeč těla (1h)
 • Řeč těla v učitelské praxi (3h)
 • Řeč těla jako téma pro studenty – hry a cvičení (3h)
 • Závěrečné shrnutí (1h)

další informace

Olomouc 11.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 370 Povinnosti pedagogů vůči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

 1. Právní rámec školských předpisů týkajících se inkluze včetně mezinárodních pramenů a soudních rozhodnutí (1, 5 hod.)
 • Lektorka přiblíží posluchačům povinnosti škol/práva žáků a zákonných zástupců při přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, uvede základní právní ustanovení týkající se vzdělávání těchto žáků a také související (především) národní judikaturu.
 1. Povinnosti škol a pedagogů při přijímání žáků se speciálními potřebami a při jejich vzdělávání, hlavní podpůrná opatření (2 hod.)
 • V této stěžejní části bude vysvětleno, jak má k žákovi se SVP přistupovat zejména třídní učitel/ka a ředitel/ka školy, jak by měla být nastavena komunikace s asistentem pedagoga, které jsou hlavní povinnosti asistenta a v čem spočívá význam dalších významných podpůrných opatření.
 1. Komunikace mezi školou (vyučujícími, ředitelem/ředitelkou), rodiči a poradenskými zařízeními (1, 5 hod.)
 • Zmíněná část semináře nabídne hlavní principy vztahů a komunikace mezi rodiči žáků a školou, hlavní povinnosti pedagogů, ale i školy, jakož i úlohu školských poradenských zařízení v procesu vzdělávání žáků se SVP.
 1. Kontrolní mechanismy v oblasti inkluze (1 hod.)
 • Připomenuto dále bude, které orgány a jakým způsobem vykonávají kontrolní činnost v dané oblasti (ČŠI, VOP, soudy).

5. Vybraná kasuistika, diskuse (2 hod.)

další informace

Olomouc 07.03.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 376 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

praxe, zaměřené zejména na vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektorka zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.

Témata:

A – O kom hovoříme? (podmínky vzdělávání stanovené RVP) – 45 min

B - Didaktické zásady a efektivní učení (45 min)

C - Rozvoj paměti (90 min)

D – Bloomova taxonomie (45 min)

E – Žáci se sociálním znevýhodněním – metody a formy práce vedoucí k inkluzivnímu a efektivnímu vzdělávání (třífázový rozhovor, soustředné kruhy, metoda barevných papírů, otázky a odpovědi, překřížené skupiny) – 60 min

F – Žáci se SPUCH, LMP – metody a formy prvopočátečního čtení a psaní (rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj jemné motoriky, knoflíky ve výuce, pětilístek, I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, principy tvorby PL pro žáky s SPUCH, LMP  (75 min)

další informace

Olomouc 27.03.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ZŠ 87 Jak nezamrznout u tabule

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • 1.-2.hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka na prvním stupni ZŠ.
 • 3.-4.hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky na prvním stupni ZŠ.
 • 5.-6.hodina Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm.
 • 7.-8.hodina Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel.

další informace

Olomouc 03.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 186 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Čtenářská gramotnost

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT – metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších.

Změny ve vzdělávání – kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život) – 45 min

Čtenářská gramotnost: vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti – 45 min

Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození) – 45 min

Model vzdělávání: E – U – R (45 min)

Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení…) – 180 min

další informace

Olomouc 12.3.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 5
 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace